e-omluvenka

Pro omluvení žáka z výuky a informace učitelům vyplňte a odešlete následující formulář.

Tato forma omluvenky je pouze informativní. Zákonný zástupce žáka je povinen zaslat oficiální omluvenku přes elektronickou žákovskou knížku.