Seminář Flautoškolky

autor: | 5. 3 2019

Seminář je určen pedagogům MŠ a ZUŠ a lektorkou semináře je autorka publikace Hana Šťastná. Seminář se uskuteční 18. 5. 2019 a délka semináře je 7 hodin. Místo konání je na Základní umělecké škole v Novém Boru.

Seminář využijí především učitelé, kteří vyhledávají nové trendy ve výuce a jsou otevřeni výuce zábavnou formou. Součástí bude aktivní účast učitelů. Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na dechové nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole nebo mateřské škole ve věku 5-6 let. Potřeba semináře vznikla v rámci spolupráce ZUŠ a MŠ.

Pořadatelé semináře jsou Základní umělecká škola Nový Bor a LAG PODRALSKO z.s.

Přihláška