Postupové zkoušky

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY Z HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

6. 6. 2023 Hra na bicí nástroje
6. 6. 2023 Hra na klavír
7. 6. 2023 Sólový zpěv
7. 6. 2023 Hra na dechové nástroje (zobcová flétna, flétna, trubka)
7. 6. 2023 Hra na kytaru, Hra na housle
8. 6. 2023 Hra na klavír
9. 6. 2023 Hra na dechové nástroje (klarinet, saxofon, zobcová flétna)

Zkušební komise
6. 6. 2023 Hra na bicí nástroje – K. Doubravová, D. Preis, M. Trnková Krchňáková
6. 6. 2023 Hra na klavír –  R. Trčková, R. Poláček, R. Krchňáková
7. 6. 2023 Sólový zpěv – K. Doubravová, B. Ptáčková, J. Štrobl
7. 6. 2023 Hra na dechové nástroje – M. Trnková Krchňáková, I. Šudová, A. Jungman
7. 6. 2023 Hra na kytaru, Hra na housle – H. Přívratská, M. Weiss, R. Trčková
8. 6. 2023 Hra na klavír – R. Trčková, R. Poláček, R. Krchňáková
9. 6. 2023 Hra na dechové nástroje – M. Trnková Krchňáková, B. Ptáčková, L. Suchý

Učebna
6. 6. 2023 Hra na bicí nástroje – třída bicích nástrojů, suterén
6. 6. 2023 Hra na klavír – sálek ZUŠ, přízemí
7. 6. 2023 Sólový zpěv – třída sólového zpěvu, 2. patro
7. 6. 2023 Hra na dechové nástroje – ředitelna, 2, patro
7. 6. 2023 Hra na kytaru, Hra na housle – kytarová třída H. Přívratská, přízemí
8. 6. 2023 Hra na klavír – sálek ZUŠ, přízemí
9. 6. 2023 Hra na dechové nástroje – ředitelna, 2. patro

ZKOUŠKY Z INDIVIDUÁLNÍ HUDEBNÍ NAUKY

9. 1. 2023, 14:00 – 17:00 hodin
5. 6. 2023, 14:00 – 17:00 hodin

Přezkoušení formou testu se koná v ZUŠ Nový Bor, třída hudební nauky, přízemí školy.
Podklady pro pololetní a závěrečný testy si žák vyzvedne u vyučujícího hlavního oboru.