Postupové zkoušky

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY Z HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

3. 6. 2024 Hra na dechové nástroje (zobcová flétna, flétna, trubka)
4. 6. 2024 Hra na bicí nástroje 
4. 6. 2024 Hra na klavír
4. 6. 2024 Hra na dechové nástroje (klarinet, saxofon)
5. 6. 2024 Sólový zpěv
5. 6. 2024 Hra na kytaru, Hra na housle
6. 6. 2024 Hra na klavír

Zkušební komise
3. 6. 2024 Hra na dechové nástroje (zobcová flétna, flétna, trubka) – M. Trnková Krchňáková, I. Šudová, A. Jungman
4. 6. 2024 Hra na bicí nástroje – D. Preis, M. Trnková Krchňáková, I. Šudová
4. 6. 2024 Hra na klavír –  R. Trčková, R. Poláček, R. Krchňáková
4. 6. 2024 Hra na dechové nástroje (klarinet, saxofon) – M. Trnková Krchňáková, L. Suchý, B. Ptáčková
5. 6. 2024 Sólový zpěv – K. Doubravová, B. Ptáčková, M. Trnková Krchňáková
5. 6. 2024 Hra na kytaru, Hra na housle – H. Přívratská, M. Weiss, R. Trčková
6. 6. 2023 Hra na klavír – R. Trčková, R. Poláček, R. Krchňáková

Učebna
3. 6. 2024 Hra na dechové nástroje – ředitelna, 2, patro
4. 6. 2024 Hra na bicí nástroje – třída bicích nástrojů, nová budova: Dělnická 325
4. 6. 2024 Hra na klavír – sálek ZUŠ, přízemí
4. 6. 2024 Hra na dechové nástroje – ředitelna, 2. patro
5. 6. 2024 Sólový zpěv – ředitelna, 2. patro
5. 6. 2024 Hra na kytaru, Hra na housle – kytarová třída H. Přívratská, přízemí
6. 6. 2024 Hra na klavír – sálek ZUŠ, přízemí

ZKOUŠKY Z INDIVIDUÁLNÍ HUDEBNÍ NAUKY

8. 1. 2024, 15:00 – 17:00 hodin
3. 6. 2024, 15:00 – 17:00 hodin

Přezkoušení formou testu se koná v ZUŠ Nový Bor, třída hudební nauky, přízemí školy.
Podklady pro pololetní a závěrečný testy si žák vyzvedne u vyučujícího hlavního oboru.