POSTUPOVÉ ZKOUŠKY Z HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

31. 5. 2021 Sólový zpěv, hra na bicí nástroje
1. 6. 2021 Hra na klavír
2. 6. 2021 Hra na klavír
2. 6. 2021 Hra na kytaru
3. 6. 2021 Hra na housle
4. 6. 2021 Dechové nástroje (zobcová flétna, klarinet, saxofon, příční flétna)

Zkušební komise
31. 5. 2021 Sólový zpěv, hra na bicí nástroje – K. Doubravová, M. Flodin, M. Trnková Krchňáková
1. 6. 2021 Hra na klavír –  R. Trčková, M. Čermáková, R. Poláček
2. 6. 2021 Hra na klavír – R. Trčková, R. Poláček, R. Krchňáková
2. 6. 2021 Hra na kytaru – H. Přívratská, M. Trnková Krchňáková, M. Weiss
3. 6. 2021 Hra na housle – M. Trnková Krchňáková, M. Weiss, R. Trčková
4. 6. 2021 Dechové nástroje – M. Trnková Krchňáková, I. Šudová, A. Vávrová

Učebna
31. 5. 2021 Sólový zpěv – třída sólového zpěvu, 2. patro
31. 5. 2021 Hra na bicí nástroje – třída bicích nástrojů, suterén
1. 6. 2021 Hra na klavír – klavírní třída R. Trčková, přízemí
2. 6. 2021 Hra na klavír – klavírní třída R. Trčkové, přízemí
2. 6. 2021 Hra na kytaru – kytarová třída H. Přívratská, přízemí
4. 6. 2021 Hra na housle – ředitelna, 2. patro
3. 6. 2021 Dechové nástroje – ředitelna, 2. patro

ZKOUŠKY Z INDIVIDUÁLNÍ HUDEBNÍ NAUKY

11. 1. 2021, 14:00 – 17:00 hodin
2. 6. 2021, 14:00 – 17:00 hodin

Přezkoušení formou testu se koná v ZUŠ Nový Bor, třída hudební nauky, přízemí školy.
Podklady pro pololetní test si žák vyzvedne u vyučujícího hlavního oboru.