POSTUPOVÉ ZKOUŠKY Z HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

6. 6. 2022 Sólový zpěv, Hra na bicí nástroje
7. 6. 2022 Hra na klavír
7. 6. 2022 Hra na zobcovou a příčnou flétnu
8. 6. 2022 Hra na klavír
8. 6. 2022 Hra na dechové nástroje (klarinet, trubka, saxofon)
9. 6. 2022 Hra na kytaru, Hra na housle

Zkušební komise
6. 6. 2022 Sólový zpěv, Hra na bicí nástroje – K. Doubravová, V. Bláhová, M. Trnková Krchňáková
7. 6. 2022 Hra na klavír –  R. Trčková, M. Čermáková, R. Poláček
7. 6. 2022 Hra na zobcovou a příčnou flétnu – M. Trnková Krchňáková, A. Vávrová, I. Šudová
8. 6. 2022 Hra na klavír – R. Trčková, R. Poláček, R. Krchňáková
8. 6. 2022 Hra na dechové nástroje – M. Trnková Krchňáková, A. Jungman, B. Ptáčková, L. Suchý
9. 6. 2022 Hra na kytaru, Hra na housle – H. Přívratská, M. Trnková Krchňáková, M. Weiss

Učebna
6. 6. 2022 Sólový zpěv – třída sólového zpěvu, 2. patro
6. 6. 2022 Hra na bicí nástroje – třída bicích nástrojů, suterén
7. 6. 2022 Hra na klavír – klavírní třída R. Trčková, přízemí
7. 6. 2022 Hra na zobcovou a příčnou flétnu – ředitelna, 2. patro
8. 6. 2022 Hra na klavír – klavírní třída R. Trčkové, přízemí
8. 6. 2022 Hra na dechové nástroje – ředitelna, 2. patro
9. 6. 2022 Hra na kytaru, Hra na housle – kytarová třída H. Přívratská, přízemí

ZKOUŠKY Z INDIVIDUÁLNÍ HUDEBNÍ NAUKY

10. 1. 2022, 14:00 – 17:00 hodin
2. 6. 2022, 14:00 – 17:00 hodin

Přezkoušení formou testu se koná v ZUŠ Nový Bor, třída hudební nauky, přízemí školy.
Podklady pro pololetní a závěrečný testy si žák vyzvedne u vyučujícího hlavního oboru.