ZKOUŠKY ZUŠ NOVÝ BOR

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY Z HUDEBNÍHO OBORU

3. 6. 2019 dechové nástroje (zobcová flétna, klarinet, příčná flétna)
4. 6. 2019 smyčcové a strunné nástroje (kytara, housle)
5. 6. 2019 klavírní oddělení
6. 6. 2019 klavírní oddělení

Zkušební komise
3. 6. 2019 M. Trnková Krchňáková, I. Šudová, M. Holub
4. 6. 2019 M. Trnková Krchňáková, M. Kulovaná, H. Přívratská
5. 6. 2019 R. Krchňáková, R. Poláček, R. Trčková
6. 6. 2019 R. Krchňáková, R. Poláček, R. Trčková

Učebna
3. 6. 2019 ředitelna ZUŠ Nový Bor, 2. patro
4. 6. 2019 houslová třída, 1. patro
5. 6. 2019 klavírní třída R. Trčková, přízemí
6. 6. 2019 klavírní třída R. Trčková, přízemí

ZKOUŠKY Z INDIVIDUÁLNÍ HUDEBNÍ NAUKY

6. 6. 2019, 14:00 – 17:00 hodin

Přezkoušení formou testu se koná v ZUŠ Nový Bor, ředitelna 2. patro školy.
Podklady pro pololetní test si žák vyzvedne u vyučujícího hlavního oboru.