Postupové zkoušky

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY Z HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

27. 5. 2024 Hra na dechové nástroje (zobcová flétna, flétna, trubka)
27. 5. 2024 Sólový zpěv
28. 5. 2024 Hra na bicí nástroje
28. 5. 2024 Hra na dechové nástroje (klarinet, saxofon)
28. 5. 2024 Hra na klavír
30. 5. 2024 Hra na klavír
30. 5. 2024 Hra na kytaru, Hra na housle

Zkušební komise
27. 5. 2024 Hra na dechové nástroje (zobcová flétna, flétna, trubka) – M. Trnková Krchňáková, I. Šudová, A. Jungman
27. 5. 2024 Sólový zpěv – K. Doubravová, B. Ptáčková, R. Trčková
28. 5. 2024 Hra na bicí nástroje – D. Preis, A. Jungman, I. Šudová
28. 5. 2024 Hra na dechové nástroje (klarinet, saxofon) – M. Trnková Krchňáková, L. Suchý, B. Ptáčková
28. 5. 2024 Hra na klavír –  R. Trčková, R. Poláček, R. Krchňáková
30. 5. 2024 Hra na klavír – R. Trčková, R. Poláček, R. Krchňáková
30. 5. 2024 Hra na kytaru, Hra na housle – H. Přívratská, M. Weiss, M. Trnková Krchňáková

Učebna
27. 5. 2024 Hra na dechové nástroje – ředitelna, 2, patro
27. 5. 2024 Sólový zpěv – třída sólového zpěvu, 2. patro
28. 5. 2024 Hra na bicí nástroje – třída bicích nástrojů, nová budova: Dělnická 325
28. 5. 2024 Hra na dechové nástroje – ředitelna, 2. patro
28. 5. 2024 Hra na klavír – klavírní třída, přízemí
30. 5. 2024 Hra na klavír – klavírní třída, přízemí
30. 5. 2024 Hra na kytaru, Hra na housle – kytarová třída H. Přívratská, přízemí

ZKOUŠKY Z INDIVIDUÁLNÍ HUDEBNÍ NAUKY

8. 1. 2024, 15:00 – 17:00 hodin
3. 6. 2024, 15:00 – 17:00 hodin

Přezkoušení formou testu se koná v ZUŠ Nový Bor, třída hudební nauky, přízemí školy.
Podklady pro pololetní a závěrečný testy si žák vyzvedne u vyučujícího hlavního oboru.