ZKOUŠKY ZUŠ NOVÝ BOR

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY Z HUDEBNÍHO OBORU

1. 6. 2020 Sólový zpěv
1. 6. 2020 Hra na klavír
2. 6. 2020 Hra na kytaru
2. 6. 2020 Hra na klavír
3. 6. 2020 Dechové nástroje (zobcová flétna, klarinet, příčná flétna)
5. 6. 2020 Hra na housle, hra na bicí nástroje

Zkušební komise
1. 6. 2020 Sólový zpěv – K. Doubravová, J. Štrobl, M. Trnková Krchňáková
1. 6. 2020 Hra na klavír –  R. Trčková, M. Čermáková, R. Poláček
2. 6. 2020 Hra na kytaru – H. Přívratská, M. Trnková Krchňáková, J. Modráček
2. 6. 2020 Hra na klavír – R. Trčková, R. Poláček, R. Krchňáková
3. 6. 2020 Dechové nástroje – M. Trnková Krchňáková, I. Šudová, J. Modráček
5. 6. 2020 Hra na housle, hra na bicí nástroje – M. Trnková Krchňáková, M. Weiss, M. Flodin

Učebna
1. 6. 2020 Sólový zpěv – třída sólového zpěvu, 2. patro
1. 6. 2020 Hra na klavír – klavírní třída R. Trčková, přízemí
2. 6. 2020 Hra na kytaru – kytarová třída H. Přívratská, přízemí
2. 6. 2020 Hra na klavír – klavírní třída R. Trčková, přízemí
3. 6. 2020 Dechové nástroje – ředitelna, 2. patro
5. 6. 2020 Hra na housle, hra na bicí nástroje –  třída bicích nástrojů, suterén

ZKOUŠKY Z INDIVIDUÁLNÍ HUDEBNÍ NAUKY

8. 1. 2020, 14:00 – 17:00 hodin
8. 6. 2020, 14:00 – 17:00 hodin

Přezkoušení formou testu se koná v ZUŠ Nový Bor, třída hudební nauky, přízemí školy.
Podklady pro pololetní test si žák vyzvedne u vyučujícího hlavního oboru.