Nepřítomnost učitele

Všichni učitelé jsou momentálně přítomni.