Nepřítomnost učitele

Anna Vávrová nepřítomna 10. – 24. 1. 2022 (10. – 16. 1. výuka neprobíhá, 17. 1. – 23. 1. výuka probíhá distanční formou vzdělávání)