Nepřítomnost učitele

V současné době všichni učitelé vyučují.