Nepřítomnost učitele

Momentálně jsou všichni vyučující přítomni.