O škole

Základní umělecká škola působí v Novém Boru již od r. 1946. Tehdejší radní chtěli nabídnout hudební vzdělání co nejširší veřejnosti, proto založili “Městský hudební ústav v Novém Boru”. Prvním ředitelem této instituce byl jmenován hudební skladatel a všestranný muzikant Josef Jaroslav Houštecký. Škola změnila za 60 let své existence několikrát svůj název ( Městská hudební škola, Lidová škola umění, atd.), přesto sídlí stále v krásné vile na rohu Sloupské a Křižíkovy ulice. I když tato budova prošla za tu dobu mnoha změnami, největší rekonstrukce proběhla, za paní ředitelky Marie Kulované, v rámci oslav 50. výročí založení školy, kdy se z půdních prostor staly nádherné učebny, např. pro výtvarný obor. Koncem 20.století dostala současný název “Základní umělecká škola“. Současným zřizovatelem ZUŠ je Rada města Nový Bor, od 1. 1. 2003 jsme právním subjektem. Současnou ředitelkou školy je Markéta Trnková Krchňáková, DiS.

Nabízíme vzdělání v těchto oborech:

 

Výtvarný obor:

 • malba
 • kresba
 • grafika
 • keramika
 • tkaní
 • a jiné výtvarné techniky…

Hudební obor (individuální výuka na tyto nástroje):

 • Hra na klavír
 • Hra na housle
 • Hra na kontrabas
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na trubku
 • Hra na kytaru
 • Hra na bicí nástroje
 • Sólový zpěv
 • Sborový zpěv

 

Čím se můžeme pochlubit

Základy hudebního vzdělání a estetického vnímání jsme poskytli již tisícům žáků, občanůrn našeho regionu. o tom, že ZUŠ v Novém Boru plní své poslání dobře, svědčí řada ocenění z okresních, krajských i celostátních kol uměleckých soutěží. Vynikající úspěchy našich studentů nejen v soutěžích, ale i na mnoha veřejných koncertech, které každoročně pořádáme, potvrzují kvalitu naší výuky. Mnoho našich bývalých absolventů studovalo, či studuje střední i vysoké školy uměleckého zaměření, a my jako pedagogové máme radost, že jsme se mohli podílet na jejich profesním vývoji. Pro vzdělávání i pro naplnění našich estetických představ a záměrů máme ty nejlepší podmínky, především moderně vybavené učebny, malý koncertní sál, prostory pro prezentaci přechodných výstav atd….

Od roku 1993 působí na ZUŠ v Novém Boru pěvecký sbor Camella. Nyní má sborový zpěv na naší škole 3 oddělení. Sbor nejmenších zpěváčku se jmenuje Písklata, starší žáci Kameláček, pod názvem Camela vystupuje hlavní dětský sbor.

Kromě pravidelných vystoupeni v Novém Boru a okolí (jarní výroční koncerty v divadle, vánoční koncerty…) uskutečnila jednotlivá oddělení více jak 80 zahraničních zájezdů, nejčastěji do Itálie, Dánska a Francie. Mezi největší úspěchy patří ocenění na festivalu v Portugalsku ( 2002 )‘ zlatá medaile na soutěži v belgickém Neerpeltu (2004), 2. místo v kategorii mládežnických sborů v dánském Kalundborgu ( 2005) a především vítězství na soutěži v irském Coleraine. V r. 2008 se zúčastnil dětský sbor soutěže v Neerpeltu a získal 1. cenu a zlatou medaili. Spojená přípravná oddělení (Kameláček) nacvičila hudební pohádku O neposlušném slůněti, kterou pro Camellu složil pražský skladatel V.Maštalíř. V letech 2008 – 2010 ji sbor provedl např. v pražském divadle ABC nebo pro účastníky mezinárodního festivalu v Liberci.

Jsme hrdi na všechny úspěchy, medaile a ocenění našich žáků. Tým učitelů ZUŠ Nový Bor