O škole

Člověk má svou minulost, současnost, budoucnost. I škola putuje po časové přímce. A ta naše, ZUŠ v Novém Boru, doputovala ke krásnému jubileu. V roce 2021 oslavila 75. výročí svého vzniku. Dovolte tedy malé ohlédnutí zpět, zastavení tady a teď a vizi do budoucnosti.

ZUŠ v Novém Boru měla to štěstí, že u její kolébky stál vynikající muzikant, organizátor kulturního života J. J. Houštecký. 15. 1. 1946 byla založena Městská lidová škola, která sídlila ve dvou místnostech bývalé lékárny U Bílého lva. Vyučovalo se hře na klavír, housle a violoncello. Škola měla 60 žáků a školné činilo 125 korun. Nový Bor po válce rozkvetl hudbou. Josef Jaroslav Houštecký, Vladislav Herajn a Karel Kajer založili klavírní trio, později kvarteto Borské komorní sdružení a posléze z těchto těles vzešla Borská filharmonie. Ještě v témže roce se škola přestěhovala do budovy v Křižíkově ulici, kde sídlí dodnes, a postupně se začala rozšiřovat. V roce 1947 dosáhl počet žáků 182. Pan ředitel Houštecký dovedl školu téměř do plnoletosti, funkci zastával 17 let. Za tu dobu se uskutečnilo mnoho koncertů, veřejných i interních vystoupení, soutěží, nastudována byla dětská opera Broučci, několik žáků úspěšně složilo zkoušky na konzervatoř. J. J. Houštecký vtiskl hudební škole ducha, dal základní směr a nastavil vysokou laťku nejen v kvalitě, ale i v přístupu ve výuce.

V roce 1963 ho ve funkci nahradil V. Herajn, který na stávající koncepci navázal a škola pod jeho vedením nadále vzkvétala. Nástrojová nabídka v hudebním oboru se postupně rozšiřovala. Byl založen výtvarný obor, který se velmi brzy představil na první výstavě v prostorách Crystalexu. Škola pořádala celou řadu veřejných vystoupení, koncertů bývalých žáků, úspěšně se účastnila hudebních a výtvarných soutěží. Byl založen cyklus koncertů Hudební středy. V roce 1978 promoval na AMU v Praze první žák LŠU Nový Bor houslista Pavel Herajn a Jana Herajnová se s úspěchem zúčastnila mezinárodní houslové soutěže P. I. Čajkovského v Moskvě. Po 19 letech opouštěl V. Herajn místo ředitele se slovy: „Za svoji osobu mohu říci, že jsem se celá léta, od 15. března 1946 až do dneška, snažil být celému dění této malé, ale dobré LŠU, něco málo platný jako učitel svým žákům a pracovnímu kolektivu dobrým kolegou.“ Těmito slovy V. Herajna končí poslední zápis do školní kroniky 30. 6. 1982. Jeho umělecká stopa byla stejně výrazná jako stopa jeho předchůdce J. J. Houšteckého. Lidová škola umění se pod jeho vedením stala pilířem kulturního dění v Novém Boru.

V roce 1982 nastoupila na jeden rok do funkce ředitelky Miroslava Čermáková, která této škole zasvětila celou svou pedagogickou kariéru. Na začátku října loňského roku oslavila padesátileté výročí své pedagogické praxe. V roce 1983 se stala novou ředitelkou Marie Kulovaná. Duch školy tak byl ve vedení obohacen o ženskou energii. V roce 1989 tato instituce dostala název ZUŠ
a začlenila se tak do základního vzdělávání. Roku 1993 byl založen dětský pěvecký sbor Camella pod vedením pana učitele Jiřího Štrobla a rok poté postaven základ k mezinárodnímu festivalu pěveckých sborů Crystal Chor. V roce 1994 byl nově otevřen literárně dramatický obor. ZUŠ se zapojila do několika charitativních projektů, např. Srdce na dlani, Koncert pro nadaci Červené nosy, Korálkyáda v Galerii Ajeto. Dále můžeme jmenovat vznik nových akcí, např. cyklus koncertů na neobvyklých místech, ZUŠ Tour, Setkání s flétnou a klavírem, koncerty bývalých žáků, společné koncerty se zahraničními sbory. Ze školy vzešla spousta výborných hudebníků, kteří vystudovali konzervatoř nebo AMU. Někteří se později stali výkonnými umělci, učiteli ZUŠ a konzervatoří, sbormistry, řediteli divadel či hudebními skladateli.

Pěvecké sbory Camella a Kameláček se rozjely do světa. Slavily úspěchy na soutěžních festivalech a koncertovaly na prestižních pódiích. Navštívily Slovinsko, Francii, Portugalsko, Řecko, Dánsko, Belgii a další státy. V roce 2000 Camella nahrála kompaktní disk. Také literárně dramatický obor měl své zlaté období, ve kterém vystoupil na přehlídkách Dětská scéna v Novém Boru, Kandrdásek v Brandýse či Pohárek SČDO v České Lípě. Výtvarný obor se účastnil zajímavých projektů, např. Kreslíme na Skalním hradě ve Sloupu, Hudební a výtvarné improvizace, Liberecký kraj očima dětí a další. Za přelom můžeme považovat vyučování podle nového Školního vzdělávacího programu od roku 2012. Marie Kulovaná ukončila své působení ve funkci ředitelky po neuvěřitelných 35 letech. Pro školu vykonala mnoho skvělé práce a také její stopa je silně zapsána do historie ZUŠ.

Jaké plány a vize má ZUŠ do budoucna? Jsou krátkodobé, na které dosáhneme, a dlouhodobé, na kterých musíme ještě pracovat. Jmenujme alespoň některé. Připravujeme Akademii pro seniory, v horizontu několika let bude hudební obor rozšířen o studijní zaměření hra na pozoun, violoncello a elektrickou kytaru. Chystáme žákům nabídnout více možností skupinové interpretace (big band). Rádi bychom pořádali autorské večery, pěvecký festival Novoborská písnička, dále výtvarné a herecké kurzy pro veřejnost

Děkujeme všem, kteří tvořili a tvoří dějiny jedné malé ZUŠ na severu Čech. Jsou to všichni ředitelé, učitelé, další pracovníci, žáci, rodiče, rodinní příslušníci, posluchači koncertů i návštěvníci výstav a samozřejmě město Nový Bor, které naši školu velice podporuje. Vám všem patří dík za vytváření atmosféry a ducha školy.