SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ NA ZUŠ NOVÝ BOR

PRŮŘEZOVÁ PŘÍPRAVNÁ VÝCHOVA:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 036, 037, 043, 054, 055, 056, 057.

HUDEBNÍ OBOR:
011, 013, 014, 015, 016, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 038, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 047, 051, 052, 053, 059, 060, 063, 064.

VÝTVARNÝ OBOR:
029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 050.

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR:
027, 048, 049.

ŽÁCI, KTEŘÍ NEBYLI PŘIJATI:
012, 017, 058, 061, 062.

Žákům blahopřejeme a v novém školním roce se moc těšíme na tvoření, muzicírování a hraní 😊

V Novém Boru 30. 6. 2020