Semináře

Jarní zpěvohraní

Lektor: Regina Krchňáková
Datum: 27. 5. 2024, 8 – 15 hodin
Kurzovné: 1 800,-
Místo konání: Základní umělecká škola v Novém Boru, Křižíkova 301, 473 01 Nový Bor

Hudební dílna zaměřená na písně, básně a říkadla převážně s jarní tématikou, která
jsou propojena s hrou na tělo, pohybem, tancem, doprovodem nástrojů Orffova
instrumentáře. Je tu velký prostor pro vlastní tvořivost a improvizaci. Náměty na
originální hudební hry a výrobu jednoduchých pomůcek, které výuku oživí a zpestří.
Návod, jak propojit učení s hrou.
– Prožitkové rozezpívání, aktivizace a uvolnění těla
– Rytmizace – různé formy hry na tělo, využití netradičních pomůcek (kameny,
ořechy, kelímky, apod.), hra na Orffovy nástroje
– Hra s říkadlem a básní – forma pantomimy, s použitím nástrojů a pohybem
– Písně s jarní tématikou, lidové a dětské umělé, převážně z dílny P. Jurkoviče
– Pohybové hry a jednoduché tance
– Práce s dřevem a dalšími materiály k výrobě jednoduchých hudebních pomůcek

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím našich webových stránek www.cvlk.cz, telefonicky na čísle +420 702 284 799
nebo na e-mail: irena.novotna@cvlk.cz