Zápis žáků na školní rok 2020/2021
Základní umělecká škola Nový Bor

 

HUDEBNÍ OBOR (HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ, SÓLOVÝ ZPĚV A SBOROVÝ ZPĚV)
Zápis žáků v pondělí 8. 6. 2020, 14 – 17 hodin v ředitelně ZUŠ – 2. patro
(přijímací řízení pro pozvané zájemce, na základě zaslané přihlášky ke studiu)

Zápis žáků ve středu 10. 6. 2020, 14 – 17 hodin v ředitelně ZUŠ – 2. patro
(přijímací řízení pro zájemce bez podané přihlášky ke studiu)

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SI PŘIPRAVTE LIDOVOU PÍSEŇ

VÝTVARNÝ OBOR
Zápis žáků v pondělí 8. 6. 2020, 14 – 17 hodin ve třídě výtvarného oboru – 2. patro
(přijímací řízení pro pozvané zájemce, na základě zaslané přihlášky ke studiu)

Zápis žáků ve středu 10. 6. 2020, 14 – 17 hodin v ředitelně ZUŠ – 2. patro
(přijímací řízení pro zájemce bez podané přihlášky ke studiu)

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SI PŘIPRAVTE NAKRESLENÝ OBRÁZEK

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR
Zápis žáků ve středu 10. 6. 2020, 14 – 17 hodin v ředitelně ZUŠ – 2. patro
(přijímací řízení pro pozvané zájemce, na základě zaslané přihlášky ke studiu)

Zápis žáků ve středu 10. 6. 2020, 14 – 17 hodin v ředitelně ZUŠ – 2. patro
(přijímací řízení pro zájemce bez podané přihlášky ke studiu)

K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SI PŘIPRAVTE PŘEDNESENÍ BÁSNĚ

 

VÝSLEDKY ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY 26. 6. 2020
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY A ZÁROVEŇ BUDETE
O PŘIJETÍ INFORMOVÁNI DOPISEM ZE ZUŠ NOVÝ BOR

Dodatečné zapisování žáků lze uskutečnit v prvním zářijovém týdnu 2020 pouze v oborech, ve kterých nebyla naplněna kapacita školy.

 

Kritéria, na jejichž základě přijímáme žáky
do ZUŠ Nový Bor

OBECNÁ
1) Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, úroveň komunikačních dovedností dítěte.
2) Charakteristika spolupráce dítěte při zápisu (aktivní, průměrná, pasivní).

HUDEBNÍ OBOR
(HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ, SÓLOVÝ ZPĚV A SBOROVÝ ZPĚV)
1) Intonační a rytmické předpoklady – zpěv lidové písně.
2) Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu (např. tleskáním).
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SI PŘIPRAVTE LIDOVOU PÍSEŇ

VÝTVARNÝ OBOR
1) Uchazeč o přípravné studium, 1. a 2. ročníku prvního stupně dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit barevnou ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata).
2) Uchazeč o studium ve 3. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže samostatně nakreslit studii vlastní ruky (stínovaná kresba tužkou) a kresbu lidské postavy zpaměti (kresba tužkou).
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SI PŘIPRAVTE NAKRESLENÝ OBRÁZEK

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR
1) Uchazeč dobře vyslovuje a artikuluje bez zjevných vad výslovnosti dle věku dítěte.
2) Uchazeč předvede základní pohybové dovednosti – postoj, chůze, poskok dle věku dítěte.
3) Uchazeč reaguje na pokyny učitele, hodnotí se míra tvořivosti dle věku dítěte.
4) Uchazeč čte text se správnou dikcí (četba textu se nevyžaduje u zájemců o přípravné studium prvního stupně).
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SI PŘIPRAVTE PŘEDNESENÍ BÁSNĚ

 

PŘIJĎTE UKÁZAT, JAK JSTE ŠIKOVNÍ A TALENTOVANÍ

TĚŠÍME SE NA VÁS
UČITELÉ ZUŠ NOVÝ BOR