Zápis žáků

Zápis žáků na školní rok 2024/2025
Základní umělecká škola Nový Bor

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ SPOUŠTÍME 1. 1. 2024

PRŮŘEZOVÁ PŘÍPRAVNÁ VÝCHOVA (PPV)
Zápis žáků 10. 6. 2024, 14 – 16:30 hodin, odloučené pracoviště – Dělnická 325, Nový Bor, 1. patro
(přijímací řízení pro pozvané zájemce, na základě zaslané přihlášky ke studiu)
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ BUDE PROBÍHAT FORMOU VÝUKY

HUDEBNÍ OBOR (HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ, SÓLOVÝ ZPĚV A SBOROVÝ ZPĚV)
Zápis žáků 10. 6., 16:30 – 19 hodin, odloučené pracoviště – Dělnická 325, Nový Bor, 1. patro
Zápis žáků 11. 6., 14 – 18 hodin, odloučené pracoviště – Dělnická 325, Nový Bor, 1. patro
Zápis žáků 12. 6., 14 – 17 hodin, odloučené pracoviště – Dělnická 325, Nový Bor, 1. patro
(přijímací řízení pro pozvané zájemce, na základě zaslané přihlášky ke studiu)
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SI PŘIPRAVTE LIDOVOU PÍSEŇ

VÝTVARNÝ OBOR
Zápis žáků 10. 6. 2024, 16:30 – 19 hodin, ZŠ nám. Míru – výtvarný ateliér
(přijímací řízení pro pozvané zájemce, na základě zaslané přihlášky ke studiu
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SI PŘIPRAVTE NAKRESLENÝ OBRÁZEK

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR
Zápis žáků 12. 6. 2024, 17:30 – 19 hodin, odloučené pracoviště – Dělnická 325, Nový Bor, 1. patro
(přijímací řízení pro pozvané zájemce, na základě zaslané přihlášky ke studiu)
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SI PŘIPRAVTE PŘEDNESENÍ BÁSNĚ

VÝSLEDKY ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY DO 30. 6. 2024
VÝSLEDKY BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY A ZÁROVEŇ BUDETE O PŘIJETÍ INFORMOVÁNI E-MAILEM

Dodatečné zapisování žáků lze uskutečnit v prvním zářijovém týdnu 2024 pouze v oborech, ve kterých nebyla naplněna kapacita školy.

 

Kritéria, na jejichž základě přijímáme žáky
do ZUŠ Nový Bor

OBECNÁ
1) Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, úroveň komunikačních dovedností dítěte.
2) Charakteristika spolupráce dítěte při zápisu (aktivní, průměrná, pasivní).

PRŮŘEZOVÁ PŘÍPRAVNÁ VÝCHOVA
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ BUDE PROBÍHAT FORMOU VÝUKY

HUDEBNÍ OBOR
(HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ, SÓLOVÝ ZPĚV A SBOROVÝ ZPĚV)
1) Intonační a rytmické předpoklady – zpěv lidové písně.
2) Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu (např. tleskáním).
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SI PŘIPRAVTE LIDOVOU PÍSEŇ

VÝTVARNÝ OBOR
1) Uchazeč o přípravné studium, 1. a 2. ročníku prvního stupně dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit barevnou ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata).
2) Uchazeč o studium ve 3. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže samostatně nakreslit studii vlastní ruky (stínovaná kresba tužkou) nebo kresbu lidské postavy zpaměti (kresba tužkou).
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SI PŘIPRAVTE NAKRESLENÝ OBRÁZEK

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR
1) Uchazeč dobře vyslovuje a artikuluje bez zjevných vad výslovnosti dle věku dítěte.
2) Uchazeč předvede základní pohybové dovednosti – postoj, chůze, poskok dle věku dítěte.
3) Uchazeč reaguje na pokyny učitele, hodnotí se míra tvořivosti dle věku dítěte.
4) Uchazeč čte text se správnou dikcí (četba textu se nevyžaduje u zájemců o přípravné studium prvního stupně).
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ SI PŘIPRAVTE PŘEDNESENÍ BÁSNĚ

PŘIJĎTE UKÁZAT, JAK JSTE ŠIKOVNÍ A TALENTOVANÍ

TĚŠÍME SE NA VÁS
UČITELÉ ZUŠ NOVÝ BOR