Akademie III. věku

INFORMACE O STUDIU

ZAČÍNÁME OPĚT V ZÁŘÍ 2023

ZAHAJOVACÍ HODINY

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR – 7. 9. 2023, 9:30 HODIN
VÝTVARNÝ OBOR – 8. 9. 2023, 9:30 HODIN
SBOROVÝ ZPĚV – 12. 9. 2023, 11:30 HODIN
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA – BUDETE KONTAKTOVÁNI VAŠIMI UČITELI

Ve spolupráci s Libereckým krajem a městem Nový Bor
pro Vás připravujeme
AKADEMII UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY
V NOVÉM BORU
Akademie pro seniory nabízí novoborským seniorům odborné studium ve vybraných uměleckých oborech – hudebním, výtvarném a  literárně-dramatickém.
Pro koho je studium určeno?
 • Ke vzdělávání se mohou přihlásit seniorky a senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ.
 • Podmínkou přijetí ke studiu je tedy zájem o vzdělávání, dosažení seniorského věku a pobírání starobního nebo invalidního důchodu.
 • Občané, kteří se pohybují na hranici seniorského věku, ale ještě nemají přiznaný starobní důchod (např. nezaměstnaní, kteří čekají na důchod),  mají v případě dostatečných kapacitních možností se v Akademii vzdělávat jako kategorie „55 +“. Studium je otevřeno i pro držitele  průkazů ZTP.
Studium organizuje ZUŠ Nový Bor.
Jak studium probíhá?
 • Vzdělávání se obvykle realizuje jednou týdně (účast ve výuce se zaznamenává do indexu). Účastník studia, který po třech letech splní stanovené podmínky se stane absolventem a je mu vydán certifikát na slavnostní promoci.
 • Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, rozdělených do pololetních částí (zimních a letních semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nekončí žádnou zkouškou (posluchači Akademie nestudují podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).
Kolik vzdělávání stojí peněz?
 • Náklady na vzdělávání hradí Liberecký kraj a město Nový Bor.
  Spoluúčast seniorů
  za oba semestry (letní, zimní), počet lekcí za oba semestry 30 hodin/30 lekcí.
  HRA NA NÁSTROJ             1 000,-               SBOROVÝ ZPĚV      200,-
  VÝTVARNÝ OBOR              1 000,-               HERECTVÍ                500,-
Jak je možné se přihlásit?
 • Přihlášku ke studiu získáte v budově ZUŠ Nový Bor nebo si můžete přihlášku vyplnit online ZDE.
 • Ručně vyplněnou přihlášku je zapotřebí donést nebo zaslat na adresu ředitelství školy – Křižíkova 301, 473 01 Nový Bor.
 • Vyrozumění o přijetí dostanete poštou nebo elektronickou poštou, pokud jí používáte.
 • Kapacita výuky je z pochopitelných důvodů omezena.

 

Bližší informace o studiu získáte v kanceláři školy, u jednotlivých učitelů nebo na webových stránkách www.zusnb.cz 
Malá ukázka senior studentek z výtvarného oboru.