Základní umělecká škola působí v Novém Boru již od r. 1946. Tehdejší radní chtěli nabídnout hudební vzdělání co nejširší veřejnosti, proto založili “Městský hudební ústav v Novém Boru“. Prvním ředitelem této instituce byl jmenován hudební skladatel a všestranný muzikant Josef Jaroslav Houštecký. Škola změnila za 60 let své existence několikrát svůj název ( Městská hudební škola, Lidová škola umění, atd.), přesto sídlí stále v krásné vile na rohu Sloupské a Křižíkovy ulice. I když tato budova prošla za tu dobu mnoha změnami, největší rekonstrukce proběhla, za paní ředitelky Marie Kulované, v rámci oslav 50. výročí založení školy, kdy se z půdních prostor staly nádherné učebny, např. pro výtvarný obor. Koncem 20.století dostala současný název “Základní umělecká škola“. Současným zřizovatelem ZUŠ je Rada města Nový Bor, od 1. 1. 2003 jsme právním subjektem. Současnou ředitelkou školy je Markéta Trnková Krchňáková, DiS.