Dny otevřených dveří

Otevřené dveře zvou nové zájemce do světa umění. Přijďte se podívat do výuky, na své budoucí učitele, na obory, které by Vás bavili a naplňovali Vám tak Váš čas. Umění je součást života lidí od nepaměti, provází nás, máme z umění radost, je to univerzální jazyk, zkrátka nám obohacuje život.
Kdy se můžete těšit na jaké nástroje?

ÚTERÝ 26. 3. 2024
HLAVNÍ BUDOVA – Křižíkova 301
Hra na klavír – R. Trčková, R. Krchňáková, R. Poláček
Hra na zobcovou flétnu – M. Trnková Krchňáková, I. Šudová, A. Jungman
Hra na flétnu – I. Šudová
Hra na trubku – A. Jungman
Hra na klarinet, saxofon – L. Suchý
Hra na housle – M. Weiss
Hra na kytaru – H. Přívratská
Výtvarná tvorba – H. Pražanová
VEDLEJŠÍ BUDOVA – Dělnická 325
Hra na bicí nástroje – D. Preis
Sborový zpěv – J. Štrobl

STŘEDA 27. 3. 2024
HLAVNÍ BUDOVA – Křižíkova 301
Hra na klavír – R. Trčková, R. Krchňáková, R. Poláček
Hra na zobcovou flétnu – M. Trnková Krchňáková, I. Šudová, A. Jungman
Hra na flétnu – I. Šudová
Hra na trubku – A. Jungman
Hra na housle – M. Weiss
Hra na kytaru – H. Přívratská
Sólový zpěv – K. Doubravová
Výtvarná tvorba – H. Pražanová
VEDLEJŠÍ BUDOVA – Dělnická 325
Hra na saxofon – B. Ptáčková
Sólový zpěv – B. Ptáčková
LDO – J. Štrobl

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM V ZUŠ

PŘIJÍMÁME ŽÁKY DO TĚCHTO OBORŮ:

Průřezové přípravné studium (žáci 5-6 let)
Tento obor je určen pro děti mateřských škol. Slučuje obory, které se vyučují na ZUŠ. Žák získá o jednotlivých oborech představu a na základě jeho předpokladů se rozhodne, jaký obor bude v následujících letech studovat. Kombinace oborů na naší škole je hudební obor, výtvarný obor a dramatický obor.

Hudební obor

Přípravné studium (žáci 6-7 let)
Přípravná hudební výchova (PHV), příprava ke hře na nástroj nebo zpěv (lze vybrat jeden z předmětů, nebo libovolně kombinovat).

Základní studium (od 7 let)
Výběr studijního zaměření – sólový zpěv, sborový zpěv, hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, housle, kontrabas, kytaru, bicí nástroje a klavír.
Kromě hlavního předmětu žáci navštěvují hudební nauku a nejpozději od 4. ročníku také skupinovou interpretaci (nástrojový soubor, sborový zpěv…).

Výtvarný obor a Literárně-dramatický obor

Přípravné studium (žáci 5-7 let) – výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou (LDO) nebo tří (VO) vyučovacích hodin.
Základní studium (žáci od 7 let) – výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou (LDO) nebo tří (VO) vyučovacích hodin.

JAK SE PŘIHLÁSIT:
• Rozhodněte se, který obor či studijní zaměření je pro Vás nejzajímavější, můžete se přihlásit i do více oborů. V případě některých nástrojů bude u mladších žáků nutná konzultace s učitelem, zda je výběr nástroje vhodný vzhledem k fyzickým předpokladům žáka. Informujte se o způsobu organizace studia, seznamte se s našimi pravidly (vše najdete na www.zusnb.cz).
• Vyplňte přihlášku a odevzdejte nebo odešlete do školy do 8. června, nejlépe elektronickou formou. On-line formulář je k dispozici na našich webových stránkách. Pokud nemáte přístup k elektronické formě, můžete vyplnit tištěný formulář ve škole.
• Na základě přihlášky Vás budeme kontaktovat s pozvánkou k přijímací zkoušce.
• Vyrozumění o přijetí bude odesláno poštou nejpozději na začátku července. Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny ve škole a na webu.
1. září se na Vás budeme těšit!!!

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

• VÝŠE ŠKOLNÉHO?
VÝTVARNÝ OBOR 1 000,- (za pololetí)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 900,- (za pololetí)
HUDEBNÍ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM A SBOROVÝ ZPĚV 800,- (za pololetí)
ZÁKLADNÍ STUDIUM 1200,- (za pololetí)

• CO BUDEME K VÝUCE POTŘEBOVAT?
Výtvarný obor – přezůvky a pracovní oděv, veškeré pomůcky k výuce zajistí škola.
Literárně dramatický obor – přezůvky a pohodlné oblečení
Hudební obor – noty a nástroj dle domluvy s vyučujícím. Nákladnější nástroje je možné si v prvních letech studia zapůjčit. Půjčovné činí 50,- na měsíc a platí se pololetně.

• ZUŠ NENÍ KROUŽEK
Základní umělecká škola se řídí Školským zákonem a kvalita výuky je garantována Rámcovým vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Veškeré personální náklady jsou financovány ze státních prostředků a škola tedy musí garantovat odbornou výuku kvalifikovanými učiteli.
Abychom mohli kvalitu zajistit, vyžadujeme pravidelnou docházku žáků. Nutná je také domácí příprava dle zadaných úkolů. Žáci jsou klasifikování a na konci školního roku dostávají vysvědčení.
Pro každý obor a ročník jsou nastavena kritéria, která musí žáci zvládnout k postupu do dalšího ročníku. Kritéria jsou uvedena ve Školním vzdělávacím programu (najdete jej na webu školy nebo u vyučujících).

Máte-li další dotazy, kontaktujte nás elektronicky reditelka@zusnb.cz, telefonicky 703 187 498 nebo osobně po předchozí domluvě ve škole.
www.zusnb.cz