ROZVRH HODIN KOLEKTIVNÍ VÝUKY ZUŠ NOVÝ BOR 2019/2020

HUDEBNÍ NAUKA

Pondělí
HN 2. ročník I. skupina 15:00 – 15:45 – paní učitelka I. Šudová
HN 3. ročník I. skupina 16:00 – 16:45 – paní učitelka I. Šudová
HN 4. ročník 16:50 – 17:35 – paní učitelka I. Šudová
HN 5. ročník I. skupina 17:40 – 18:25 – pan učitel J. Štrobl

Úterý
HN 1. ročník I. skupina 14:10 – 14:55 – paní učitelka R. Krchňáková
HN 3. ročník II. skupina 15:00 – 15:45 – paní učitelka I. Šudová
HN 5. ročník II. skupina 16:50 – 17:35 – pan učitel J. Modráček

Středa
HN 2. ročník II. skupina 15:00 – 15:45 – paní učitelka I. Šudová

Čtvrtek
HN PHV 14:10 – 14:55 – paní učitelka R. Krchňáková
HN 1. ročník II. skupina 15:00 – 15:45 – paní učitelka R. Krchňáková

PRŮŘEZOVÁ PŘÍPRAVNÁ VÝCHOVA – PPV

Čtvrtek
Hudbánky 16:00 – 16:45 – paní učitelka R. Krchňáková
Divadélko 16:50 – 17:35 – pan učitel J. Štrobl
Malovánky 16:00 – 17:35 – paní učitelka H. Pražanová

SKUPINOVÁ INTRPRETACE

Pondělí
Klavírní interpretace 16:00 – 16:45 – pan učitel R. Poláček
Flétnový soubor 17:40 – 18:25 – paní učitelka I. Šudová

Středa
Skupinová interpretace 16:50 – 17:35 – pan učitel J. Štrobl

Pátek
Kytarový soubor 15:00 – 15:45 – paní učitelka H. Přívratská

SBOROVÝ ZPĚV

Úterý
Písklata 14:10 – 15:45
Kameláček 16:00 – 17:35
Camella 17:40 – 18:25

Pátek
Kameláček 15:00 – 15:45
Camella 16:00 – 17:35

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Pondělí
LDO 1. ročník II. skupina 16:00 – 17:35

Středa
LDO 1. ročník I. skupina 15:00 – 16:45

Čtvrtek
LDO PHV 15:00 – 16:45

UČEBNA

Hudbánky – třída kolektivní výuky – přízemí
Divadélko – třída LDO – 1. patro
Malovánky – třída VO – 2. patro

Výtvarný obor – třída VO – 2. patro

Hudební nauka – třída kolektivní výuky – přízemí
Sborový zpěv – sál ZUŠ – přízemí
Klavírní interpretace – sál ZUŠ – přízemí
Kytarový soubor – kytarová třída – přízemí
Flétnový soubor – třída kolektivní výuky – přízemí
Skupinová interpretace – třída LDO – 1. patro
LDO – třída LDO – 1. patro