Literárně-dramatický obor

V literárně dramatickém oboru rozvíjíme dětskou osobnost prostřednictvím dramatických činností. Největší důraz je kladen na tvořivost, fantazii, komunikační schopnosti a empatii. Podstatou a základem výuky je především improvizace, která jako klíčová metoda prostupuje všechny vyučované předměty i všechny oblasti výuky. V průběhu studia se děti postupně setkávají s divadlem v jeho nejrůznějších podobách, učí se kriticky přemýšlet o divadle a literatuře, vytvářet si k nim svůj osobitý vztah a vnímat jejich hodnotu v lidském životě a ve společnosti.

Žáci prostřednictvím dramatických her kultivují svůj projev. Hravou formou se učí pracovat v kolektivu, komunikovat s pedagogem i se spolužáky, formulovat vlastní názor, respektovat a reflektovat ostatní členy skupiny a společnou práci. Učí se základům dialogu, pohybu v prostoru, základům rytmu, správné výslovnosti a v neposlední řadě i pěveckým dovednostem.

Umění žáků se uplatňuje nejen v divadelní práci, ale také např. v moderování veřejných koncertů.

PRŮŘEZOVÁ PŘÍPRAVNÁ VÝCHOVA

Základní umělecká škola Nový Bor připravila možnost výuky všech oborů během jednoho školního roku pro skupinu předškolních dětí ve věku pěti let.
Hodiny jsou připraveny tak, že každé dítě si v jedné lekci vyzkouší hudební nauku hrou, v další výtvarné činnosti a pak herecké dovednosti. Lekce se budou pravidelně střídat, a tak budou mít děti možnost vyzkoušet si všechny obory, které se na naší škole vyučují.
Pro rodiče i pro děti pak bude jednodušší zvolit si ten správný obor, který jim bude nejlépe vyhovovat.
Učitelkou hudebního oboru je Regina Krchňáková, výtvarného oboru Hana Pražanová a literárně-dramatický obor vyučuje pan učitel Jiří Štrobl.

Blog literárně-dramatického oboru

1. divadelní podvečer

V pondělí 18.12. se v sále ZUŠ sešli členové všech 5 oddělení LDO, aby si vzájemně předvedli výsledky své práce. Ze zadních řad sledovali představení rodiče nejmenších účinkujících, kteří zároveň pomáhali s občerstvením, protože celé setkání bylo v podstatě vánoční...

číst více

Soustředění LDO

V sobotu ráno 27. května si dala ve víkendově opuštěné „hudebce“ sraz dvě nejstarší oddělení literárně dramatického oddělení.  Úkol pro účastníky se zdál být jednoduchý, protože v neděli měl každý odevzdat dvouminutový klip na téma „Rozhovor s osobností naší školy“....

číst více

Dramaťáci a jejich hry

Chcete vědět jak hrají naši žáci???? Tady máte ochutnávku dvou her mladšího a staršího oddělení. O dvanácti měsíčkách Jedenáct sester Zlatovlásky Přejeme Vám hezké sledování a zážitek z her 🙂

číst více