Literárně-dramatický obor

V literárně dramatickém oboru rozvíjíme dětskou osobnost prostřednictvím dramatických činností. Největší důraz je kladen na tvořivost, fantazii, komunikační schopnosti a empatii. Podstatou a základem výuky je především improvizace, která jako klíčová metoda prostupuje všechny vyučované předměty i všechny oblasti výuky. V průběhu studia se děti postupně setkávají s divadlem v jeho nejrůznějších podobách, učí se kriticky přemýšlet o divadle a literatuře, vytvářet si k nim svůj osobitý vztah a vnímat jejich hodnotu v lidském životě a ve společnosti.

Žáci prostřednictvím dramatických her kultivují svůj projev. Hravou formou se učí pracovat v kolektivu, komunikovat s pedagogem i se spolužáky, formulovat vlastní názor, respektovat a reflektovat ostatní členy skupiny a společnou práci. Učí se základům dialogu, pohybu v prostoru, základům rytmu, správné výslovnosti a v neposlední řadě i pěveckým dovednostem.

Umění žáků se uplatňuje nejen v divadelní práci, ale také např. v moderování veřejných koncertů.

PRŮŘEZOVÁ PŘÍPRAVNÁ VÝCHOVA

Základní umělecká škola Nový Bor připravila možnost výuky všech oborů během jednoho školního roku pro skupinu předškolních dětí ve věku pěti let.
Hodiny jsou připraveny tak, že každé dítě si v jedné lekci vyzkouší hudební nauku hrou, v další výtvarné činnosti a pak herecké dovednosti. Lekce se budou pravidelně střídat, a tak budou mít děti možnost vyzkoušet si všechny obory, které se na naší škole vyučují.
Pro rodiče i pro děti pak bude jednodušší zvolit si ten správný obor, který jim bude nejlépe vyhovovat.
Učitelkou hudebního oboru je Regina Krchňáková, výtvarného oboru Hana Pražanová a literárně-dramatický obor vyučuje pan učitel Jiří Štrobl.

Blog literárně-dramatického oboru

Dramatění

V roce 2022 se veřejnosti poprvé představily divadelní soubory LDO z novoborské ZUŠ. Po dvou pohádkách, které byly určené pro malé děti, se obě nejstarší oddělení pustila do příprav na svou první soutěž. Vznikly dvě další pohádky pro „dospělejší“ publikum, ale těsně...

číst více

Soustředění literárně-dramatického oboru

První soustředění dvou „nejstarších“ souborů LDO se připravovalo v napjaté atmosféře nastupující koronavirové krize. Do poslední chvíle tak nebylo jasné, zda se podaří vše uskutečnit. Mladší „dramaťáci“ se navíc museli vyrovnat s nečekanými odchody několika opor....

číst více