Literárně – dramatický obor

V literárně dramatickém oboru rozvíjíme dětskou osobnost prostřednictvím dramatických činností. Největší důraz je kladen na tvořivost, fantazii, komunikační schopnosti a empatii. Podstatou a základem výuky je především improvizace, která jako klíčová metoda prostupuje všechny vyučované předměty i všechny oblasti výuky. V průběhu studia se děti postupně setkávají s divadlem v jeho nejrůznějších podobách, učí se kriticky přemýšlet o divadle a literatuře, vytvářet si k nim svůj osobitý vztah a vnímat jejich hodnotu v lidském životě a ve společnosti.

Žáci prostřednictvím dramatických her kultivují svůj projev. Hravou formou se učí pracovat v kolektivu, komunikovat s pedagogem i se spolužáky, formulovat vlastní názor, respektovat a reflektovat ostatní členy skupiny a společnou práci. Učí se základům dialogu, pohybu v prostoru, základům rytmu, správné výslovnosti a v neposlední řadě i pěveckým dovednostem.

Umění žáků se uplatňuje nejen v divadelní práci, ale také např. v moderování veřejných koncertů.

Blog literárně-dramatického oboru