Pěvecké sbory – Camella

Pěvecký sbor Camella vznikl v r. 1993 při ZUŠ v severočeském sklářském městě Novém Boru. Nejprve to byl sbor dětský a ženský, v r. 1996 vznikl ze starších dívek sbor dívčí a později i mládežnický sbor smíšený. V současnosti má Camella 3 oddělení: přípravné oddělení se jmenuje Písklata, navštěvují ho děti od 5 do 7 let. Dětský sbor Kameláček je určen pro druháky až páťáky. Zde se již nacvičují koncertní vícehlasé skladby pro budoucí zájezdy,  festivaly a případné soutěže. Nejstarším oddělením je Camella, kterou v současnosti navštěvuje 30 zpěváků z druhého stupně ZŠ a ze SŠ. Ve zkušebně těchto sborů zkouší každý čtvrtek i smíšený sbor dospělých, který je jako spolek veden sice samostatně, ale na mnoha koncertech vystupuje společně s dětskými sbory. Celkem je nyní ve všech odděleních Camelly asi 110 členů.

Od roku 1993 uspořádal sbor v Novém Boru 7 ročníků mezinárodního festivalu smíšených pěveckých sborů Crystal Chor, na kterém se představilo celkem 49 sborů z 17 zemí. Camella navázala za dobu své existence kontakty nejen s mnoha pěveckými sbory, ale také s významnými skladateli – své skladby věnovaly sboru např. profesorky M. Zeiner (Německo) a I. Arne (Lotyšsko). Ke spolupráci zveme i další hudebníky, např. vynikající hlasovou pedagožku A. Tichou,  sbormistry A. Vacka, J. Míška,  S. Pálkovou, K. Zenklovou, aj.

Mezi největší úspěchy sboru patří především vítezství na mezinárodní soutěži v irském Coleraine v r. 2006. Dále pak zlaté diplomy z belgického Neerpeltu (2004,2008) a z Olomouce (2005), ocenění na festivalu historické hudby na Pecce (2003), bronzová medaile ze soutěže v řecké Preveze (2016). Camella vystoupila i v několika televizních pořadech, největším zážitkem bylo zpívání v přímém přenosu ČT z Pražského hradu (2004).

Sbormistrem všech oddělení je Jiří Štrobl, klavíristou absolvent teplické konzervatoře Radek Poláček.