Otevíráme nové obory

autor: | 26. 4 2019

Ve školním roce 2019/2020 pro Vás připravujeme otevření literárně – dramatického oboru, kde se Vaše děti naučí spoustu komunikačních dovedností. V literárně dramatickém oboru rozvíjíme dětskou osobnost prostřednictvím dramatických činností. Největší důraz je kladen na tvořivost, fantazii, komunikační schopnosti a empatii. Podstatou a základem výuky je především improvizace, která jako klíčová metoda prostupuje všechny vyučované předměty i všechny oblasti výuky. V průběhu studia se děti postupně setkávají s divadlem v jeho nejrůznějších podobách, učí se kriticky přemýšlet o divadle a literatuře, vytvářet si k nim svůj osobitý vztah a vnímat jejich hodnotu v lidském životě a ve společnosti.
Žáci prostřednictvím dramatických her kultivují svůj projev. Hravou formou se učí pracovat v kolektivu, komunikovat s pedagogem i se spolužáky, formulovat vlastní názor, respektovat a reflektovat ostatní členy skupiny a společnou práci. Učí se základům dialogu, pohybu v prostoru, základům rytmu, správné výslovnosti a v neposlední řadě i pěveckým dovednostem.
Umění žáků se uplatňuje nejen v divadelní práci, ale také např. v moderování veřejných koncertů.

Dále připravujeme průřezové přípravné studium pro žáky nejmenší (5 – 6 let). Tento obor je určen pro děti mateřských škol. Slučuje obory, které se vyučují na ZUŠ. Žák získá o jednotlivých oborech představu a na základě jeho předpokladů se rozhodne, jaký obor bude v následujících letech studovat. Kombinace oborů na naší škole je hudební obor, výtvarný obor a dramatický obor.

Poslední letošní novinkou je otevření studijního zaměření bicí nástroje a sólový zpěv.

Těšíme se na Vás, tým učitelů ZUŠ Nový Bor