18. 5. 2020 zahajuje ZUŠ Nový Bor výuku!!!

autor: | 10. 5 2020

ORGANIZACE OTEVŘENÍ ZUŠ NOVÝ BOR

Zahájení výuky 18. 5. 2020 (vyučovat se bude individuální výuka v plném rozsahu, sborový zpěv a výtvarný obor po skupinách, PPV v plném rozsahu, LDO v plném rozsahu)

SKUPINOVÁ INTERPRETACE A HUDEBNÍ NAUKA BUDE PROBÍHAT NADÁLE DISTANČNÍ FORMOU VÝUKY – ŠKOLA NENÍ SCHOPNA ZAJISTIT DOSTATEČNÝ PROSTOR, ABY SPLNILA VŠECHNA NAŘÍZENÍ VLÁDY.

U hlavních vchodových dveří bude pověřená osoba, která bude zapisovat příchozí a odchozí.
Při příchodu změří každému teplotu a převezme formulář o bezinfekčnosti.
Každý žák si při příchodu u hlavního vchodu vydezinfikuje ruce.

V prostorách školy musí všichni nosit roušku, každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Zákonní zástupci žáků nebudou mít do budovy přístup. Při první návštěvě školy bude mít každý žák podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez tohoto papíru nebude vpuštěn do školy!!!

Žáci se nebudou zdržovat v prostorách školy mimo svůj stanovený rozvrh. Nebudou se zdržovat na chodbách. Budou chodit na výuku ve stanovený čas vyučujícím (ne dříve, ne poději).

Používání roušky pedagogem v učebně je na rozhodnutí pedagoga.
Doporučení: nosit roušku i v prostorách učebny.

 Vytvořené skupiny žáků se nesmí v průběhu měsíců května a června měnit!!!  

Individuální výuka: na této výuce je pedagog + žák. Rouška se nosí v prostorách školy, v učebně je možnost roušku sundat. Vzájemný rozestup 2 metry.

 

Skupinová výuka: na výuce je pedagog + max. 5 žáků. Rouška se nosí v prostorách školy,
v učebně je možnost roušku sundat. Vzájemný rozestup 2 metry.


Kolektivní výuka:

VO (výtvarný obor): Výuka bude probíhat v maximálním počtu 6 žáků. Žáci budou v rozestupech 2 metry a je možnost roušku sundat, ale není to doporučeno. Pokud bude slunečné počasí bude výuka probíhat na pozemku školy. Žáci budou rozděleni do skupin a ze tří hodinové dotace (po 45 minutách) bude mít skupina žáků (60 minut).  Zbylých 75 minut budou žáci vedeni distančním způsobem výuky (dostanou práci na doma).
LDO (literárně-dramatický obor): Výuka bude probíhat v maximálním počtu 10 žáků. Žáci budou v rozestupech 2 metry a je možnost roušku sundat, ale není to doporučeno. Pokud bude slunečné počasí bude výuka probíhat na pozemku školy, jinak bude výuka probíhat v sále.
Sborový zpěv: Výuka bude probíhat v maximálním počtu 10 žáků. Žáci budou v rozestupech 2 metry a je možnost roušku sundat, ale není to doporučeno. Tito žáci budou mít rozdělené hodiny. Skupinky po deseti žácích po jedné hodině týdně, další dvě hodiny (menší žáci hodinu) budou mít v náplni distančně. Výuka bude probíhat v sále.
Průřezová přípravná výuka: Výuka bude probíhat v počtu osmi žáků s rozestupy 2 metry. Roušky žáci budou používat v prostorách školy, v učebně nikoli. Pokud bude slunečné počasí, výuka bude probíhat na pozemku školy, jinak bude probíhat v učebně VO nebo v sále (dle skupin).
SI (skupinová interpretace) a HN (hudební nauka): Výuka bude nadále vyučována distanční formou. Škola nemůže zajistit bezpečnostní podmínky, které jí uložila vláda.

Z nařízení vlády do budovy školy nemají přístup zákonní zástupci a cizí osoby. Do budovy školy mají přístup pouze žáci, učitelé a zaměstnanci školy!!! Prosím respektujte toto nařízení.

Pro nejmenší žáky si do přízemí školy budou chodit jejich učitelé. Bude tam paní vrátná, která bude žáky hlídat, aby se dostali do svých tříd. Rodiče prosíme, aby si své děti vyzvedávali po skončení výuky v přesný čas.

Učitelé budou osobně předávat rodičům žáky do 6 let, starší žáci budou puštěni na konci jejich vyučovací hodiny.  Zákonní zástupci žáků, kteří budou mít hodiny krácené dostanou přesný čas začátku a konce hodiny od učitele hlavního oboru.

NESMÍ SE STÁT, ABY ŽÁK ZŮSTAL VE ŠKOLE DÉLE A DOSTAL SE DO DALŠÍ SKUPINY ŽÁKŮ.

ZÁKAZ PŮJČOVÁNÍ, SAHÁNÍ A PŘEDEVŠÍM HRANÍ NA DECHOVÉ NÁSTROJE!!! Žáci si nosí své hudební nástroje a učitel na ně nehraje!!!
Žáci z jiných studijních zaměřeních si nástroje nepůjčují a nesdílejí. Učitel na nástroje sahá pouze po dezinfekci rukou a s rouškou na ústech.

OPATŘENÍ ŠKOLY:

  • U vchodových dveří bude paní vrátná v čase 12 – 18 hodin, která bude kontrolovat příchozí a odchozí. Pokud bude výuka probíhat do pozdějších hodin bude zapisovat příchozí a odchozí učitel.
  • Úklid a dezinfekce prostor v celé škole, včetně učeben, bude probíhat v dopoledních hodinách (8 – 12 hodin).
  • Dezinfekce společných prostor (WC, kliky, dveře, chodby) během výuky bude probíhat v čase 14 – 16 hodin.
  • V každém patře bude k dispozici dávkovač s dezinfekcí na ruce.

 

Děkuji Vám za pochopení a věřím, že v této nelehké době budeme k sobě ohleduplní a laskaví. Vím, že se všichni těšíme až se vše vrátí do normálního režimu, bez zákazů a příkazů. Pevně věřím, že se tak stane co nejdříve.

Markéta Trnková Krchňáková, DiS.
ředitelka ZUŠ Nový Bor

čestné_prohlášení