Přihlášení do e-mailu

autor: | 9. 9 2020

Informace k přihlášení do e-mailu Vašich dětí: přihlášení proveďte na office 365 – přihlásit (uvedete přihlašovací údaje žáka) poté Vás systém vyzve na změnu hesla. Tu provedete a máte tam ikony (budete používat pouze outlook a teams). Na outlook budou chodit dětem e-maily (nyní mají žáci na svých e-mailech přihlašovací údaje do klasifikace), přes ikonu teams budou komunikovat s Vašimi dětmi učitelé při distanční formě vzdělávání.

Pokud by si někdo nevěděl rady obracejte se na své oborové učitele nebo kontaktujte vedení školy.