Informace k provozu školy COVID

autor: | 9. 9 2020

od 18. 9. 2020 se mění podmínky ministerstva zdravotnictví a jsou povinné roušky ve společných prostorách školy včetně učeben (výjimku mají žáci, kteří navštěvují dechové a pěvecké studijní zaměření). Pokud to není nezbytně nutné prosím o omezení pohybu rodičů a veřejnosti v prostorách školy. V případě pohybu rodičů a veřejnosti v budově školy musí být nasazena rouška ve všech prostorách školy včetně učeben.

Akce školy budou probíhat bez účasti veřejnosti. Na koncertech budou pouze žáci a učitelé. Škola se bude snažit zajistit online vysílání koncertů.
Bohužel koncert 23. 9. není v našich silách odvysílat online. Pokusíme se ho alespoň nahrát a vložit na webové stránky školy.
Chtěla bych poprosit všechny rodiče, zda by škole poskytli souhlas se zpracováním zvukového záznamu a video záznamu svých dětí.
Záznamy se budou nahrávat na účet školy google, prostřednictvím youtube kanálu. Jelikož se jedná o sociální sítě bude škola potřebovat Vaše svolení.
Doba nám není nakloněna a hledáme cesty jak i nadále fungovat a minimálně se omezovat.
Souhlasy v tuto chvíli škola připravuje, až bude vše připraveno Vaši vyučující Vám je rozdají a budeme doufat ve Vaše podpisy a podporu.

Nechceme se vzdát a vše rušit, pojďte do toho s námi. Věřím, že společně to zvládneme.

ODKAZ MZCR
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich/

Děkuji za pochopení a Vaši spolupráci