Informace k provozu školy od 12. 10. 2020

autor: | 9. 10 2020

Vážení rodiče,
po obdržení nových nařízení z MŠMT a dnešní mimořádné provozní poradě pedagogických zaměstnanců zasílám souhrn informací k fungování školy od 12. 10. 2020.

Individuální výuka (hra na nástroj, sólový zpěv) bude probíhat prezenční formou vzdělávání (osobní přítomnost žáka na hodině). Pokud Vaše děti chodí do výuky ve skupince 2–4 žáků, budou tyto skupiny rozděleny po jednotlivcích. Vaši učitelé Vás budou v tomto případě informovat.

Literárně-dramatický obor + PPV literárně-dramatický obor, sborový zpěv a výtvarný obor + PPV výtvarný obor se budou vyučovat distančně (online) přes aplikaci MS Teams. Pan učitel Štrobl a paní učitelka Pražanová Vám budou během hodin plně k dispozici. U výtvarného oboru se můžete domluvit s paní učitelkou na individuálních konzultacích.

Skupinová interpretace (Orchestr, Kytarový soubor, Flétnový soubor, Folková kapela, Skupinová interpretace, Rocková kapela, Popová kapela, Klavírní interpretace) bude do 31. 10. 2020 zrušena. Je to z toho důvodu, že potřebujeme volné hodiny pro učitele, kteří si musí rozdělit skupinky hlavních oborů. Učitelé mají povoleno žáky ze skupinových interpretací pozvat na výuku po jednotlivcích. Pokud tak učiní, využijte této příležitosti a své dítě na výuku pošlete.

Hudební nauka se bude vyučovat distančním způsobem vzdělávání (online) přes aplikaci MS Teams. Paní učitelky Vám poskytnou pracovní listy, které si prosím vytiskněte a připravte si je vždy na online hodinu. Často jsou hudební nauky navázány na hodinu hlavního oboru a někteří žáci asi nebudou schopni přeběhnout domů a připojit se včas do výuky hudební nauky. V takovém případě kontaktujte učitele svého oboru a domluvte se na změně skupiny. Rozvrh hudebních nauk naleznete na našich webových stránkách. Můžete si vybrat druhou skupinu ročníku, který Vaše dítě navštěvuje.

PPV (hudební obor) + přípravná hudební nauka – paní učitelka Krchňáková bude pro žáky připravovat výuková videa, podle kterých Vaše děti budou pracovat. Poté se sejdete na MS Teams vždy ve čtvrtek po předchozí domluvě s paní učitelkou Krchňákovou.

Chtěla bych poprosit rodiče, pokud to nebude nezbytně nutné a nebude jejich přítomnost na hodinách vyžadovat učitel, aby nevcházeli do budovy školy
a nezdržovali se v jejich prostorách.

Podzimní prázdniny v letošním roce budou celý týden v termínu 26. 10 – 30. 10. 2020.

Děkuji Vám za Vaši trpělivost a pochopení. Budeme doufat, že v brzké době se vrátíme ve všech oborech k prezenční formě vzdělávání.

S přáním hezkého dne a pevného zdraví
Markéta Trnková Krchňáková, DiS.
ředitelka ZUŠ Nový Bor