Soustředění literárně-dramatického oboru

autor: | 15. 10 2020

První soustředění dvou „nejstarších“ souborů LDO se připravovalo v napjaté atmosféře nastupující koronavirové krize. Do poslední chvíle tak nebylo jasné, zda se podaří vše uskutečnit. Mladší „dramaťáci“ se navíc museli vyrovnat s nečekanými odchody několika opor. Doslova na poslední chvíli se je podařilo nahradit novými zájemci o herectví, takže pro tuto skupinu byl pobyt ve Sloupu něco jako „seznamovacím víkendem“. Nakonec do Prázdninového domu dorazilo na rozdíl od staršího oddělení všech 10 mladších adeptů herectví!

Z hygienických důvodů jsme oba kolektivy rozdělili a museli jsme tím pádem i změnit pracovní plány. S jednou ze skupin pracoval vždy náš host – herec Jarek Hylebrant, druhá pak využila čas ke zkoušení jedné ze svých inscenací. Vrcholem celého víkendu bylo sledování filmu Poslední odměna. To byl pro všechny velmi silný zážitek a v následné diskusi poté zaznělo množství zvědavých otázek.

Po pracovní stránce to bylo velmi užitečné soustředění, bohužel jsme si nemohli zahrát žádnou z připravených her. Všichni proto doufáme, že se to povede příště.