Informace k provozu školy od 25. 11. 2020

autor: | 20. 11 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

25. 11. 2020 se mohou výuky účastnit žáci individuálního hudebního oboru (Hra na nástroj). Ve třídě může být vždy pouze učitel a žák.
Prosím Vás o dodržování těchto pravidel, chráníte tím své děti a naše učitele. Vím, že roušky nejsou nic příjemného a věřte, že si to uvědomujeme všichni, ale v této době jsou nezbytnou součástí prezenční výuky.
Díky nastaveným pravidlům může být naše škola otevřena alespoň některým žákům a pokud se situace zlepší věřím, že se otevře všem.
Žáci skupinové výuky (tam kde dochází do hodin více žáků než 2) bude muset být i nadále vyučována distanční formou vzdělávání (online).