Poděkování rodičům a žákům

autor: | 28. 1 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
tento článek Vám přiblíží dnešní realitu v ZUŠkách. Naštěstí díky Vám a Vaší loajalitě k naší škole se to týká velmi málo žáků.
Chtěli bychom Vám poděkovat za podporu, kterou naší škole věnujete. Tato doba je pro všechny velice náročná a díky Vám, Vašim dětem můžeme i nadále pracovat a žáky umělecky vzdělávat. Všichni věříme, že jednou tato doba, která nás zkouší, pomine a my se budeme opět potkávat ve škole, která je bez Vašich dětí velice opuštěná a smutná.
Vaši učitelé ze ZUŠ Nový Bor