Provoz školy od 12. 4. 2021

autor: | 8. 4 2021

Zahájení výuky 12. 4. 2021 prezenční forma výuky bude zahájena pro žáky v individuálním vyučování (Hra na nástroj). Sólový zpěv probíhá formou individuálních konzultací.

SKUPINOVÁ INTERPRETACE, HUDEBNÍ NAUKA, PPV, SBOROVÝ ZPĚV, SÓLOVÝ ZPĚV – SKUPINKY, LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
A VÝTVARNÝ OBOR BUDOU I NADÁLE PROBÍHAT DISTANČNÍ FORMOU VÝUKY (ONLINE).

Do budovy školy vchází pouze žák, bez zákonného zástupce nebo jiného doprovodu. Žáky mladší sedmi let si u hlavního vchodu převezme učitel hlavního oboru a po hodině opět předa zákonnému zástupci u hlavního vchodu školy.

  • Každý žák si při příchodu u hlavního vchodu vydezinfikuje ruce.
  • V prostorách školy musí všichni nosit chirurgickou roušku nebo respirátor, každý žák bude mít s sebou sáček na uložení chirurgické roušky nebo respirátoru.
  • Žáci se nebudou zdržovat v prostorách školy mimo svůj stanovený rozvrh. Nebudou se zdržovat na chodbách. Budou chodit na výuku ve stanovený čas vyučujícím (ne dříve, ne poději).
  • Pokud se jedná o výuku jeden žák na jednoho pedagoga, tak žáci nemusí být testováni, učitelé ano.

Pedagog má vždy nasazen respirátor, pokud chce žákovi zahrát skladbu, a jeho studijní zaměření vyžaduje sundání respirátoru, je od žáka 2 metry a má nasazený štít.

Učitelé budou testováni vždy 2x týdně.

ZÁKAZ PŮJČOVÁNÍ, SAHÁNÍ A PŘEDEVŠÍM HRANÍ NA DECHOVÉ NÁSTROJE!!! Žáci si nosí své hudební nástroje a učitel na ně nehraje!!!
Žáci z jiných studijních zaměřeních si nástroje nepůjčují a nesdílejí. Učitel na nástroje sahá pouze po dezinfekci rukou a s respirátorem na ústech.

ORGANIZACE VÝUKY

Individuální výuka: na této výuce je pedagog + žák. Respirátor nebo chirurgická rouška se nosí v prostorách školy, v učebně je možnost respirátor nebo chirurgickou roušku sundat, pouze v případě, že se jedná o studijní změření, které vyžaduje sundání respirátoru (sólový zpěv, hra na dechové nástroje). Rozestup mezi učitelem a žákem budou 2 metry.

 

Skupinová výuka: Distanční výuka v plném rozsahu


Kolektivní výuka:

VO (výtvarný obor): Distanční výuka s možností individuální konzultace.
LDO (literárně-dramatický obor): Distanční výuka v plném rozsahu.
Sborový zpěv: Distanční výuka v plném rozsahu.
Průřezová přípravná výuka: Distanční výuka v plném rozsahu.
SI (skupinová interpretace) a HN (hudební nauka): Distanční výuka v plném rozsahu.

Z nařízení vlády do budovy školy nemají přístup zákonní zástupci a cizí osoby. Do budovy školy mají přístup pouze žáci, učitelé a zaměstnanci školy!!! Prosím respektujte toto nařízení.
Pro nejmenší žáky si do přízemí školy budou chodit jejich učitelé. Rodiče prosíme, aby si své děti vyzvedávali po skončení výuky v přesný čas.
Učitelé budou osobně předávat rodičům žáky do 7 let, starší žáci budou puštěni na konci jejich vyučovací hodiny.
Zákonní zástupci žáků, kteří budou mít hodiny krácené dostanou přesný čas začátku a konce hodiny od učitele hlavního oboru.

Děkujeme Vám za pochopení. Věříme, že v této nelehké době budeme k sobě ohleduplní a laskaví. Všichni se těšíme až se vše vrátí do normálního režimu, bez zákazů a příkazů. Po malých krůčcích se to začíná dařit. Nyní jsme moc rádi, že máme dovoleno alespoň částečně školu otevřít našim žákům.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a za to, že jste součástí naší školy.