Provoz školy od 17. 5. 2021

autor: | 13. 5 2021

PROVOZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V NOVÉM BORU OD 17. 5. 2021

Do budovy školy vchází pouze žák, bez zákonného zástupce nebo jiného doprovodu. Žáky mladší sedmi let si u hlavního vchodu převezme učitel hlavního oboru a po hodině opět předa zákonnému zástupci u hlavního vchodu školy.

  • Každý žák si při příchodu u hlavního vchodu vydezinfikuje ruce.
  • V prostorách školy musí všichni nosit chirurgickou roušku nebo respirátor, každý žák bude mít s sebou sáček na uložení chirurgické roušky nebo respirátoru.
  • Žáci se nebudou zdržovat v prostorách školy mimo svůj stanovený rozvrh. Nebudou se zdržovat na chodbách. Budou chodit na výuku ve stanovený čas vyučujícím (ne dříve, ne poději).
  • Pokud se jedná o výuku jeden žák na jednoho pedagoga, tak žáci nemusí být testováni.
  • Pokud se jedná o výuku v kolektivní výuce je nutné mít na vyučování čestné prohlášení o testování, které žáci předají vždy k rukám učitele. Rozpis na, které obory je potřeba čestné prohlášení je uvedeno v organizaci výuky a zvýrazněno červeně. (Čestné prohlášení naleznete v příloze e-mailu, k dispozici bude v budově školy a u Vašich učitelů).
  • Učitelé jsou testováni vždy 1x týdně.

Pedagog má vždy nasazen respirátor, pokud chce žákovi zahrát skladbu,
a jeho studijní zaměření vyžaduje sundání respirátoru, je od žáka 2 metry a má nasazený štít.

ZÁKAZ PŮJČOVÁNÍ, SAHÁNÍ A PŘEDEVŠÍM HRANÍ NA DECHOVÉ NÁSTROJE!!! Žáci si nosí své hudební nástroje a učitel na ně nehraje!!! Žáci z jiných studijních zaměřeních si nástroje nepůjčují a nesdílejí. Učitel na nástroje sahá pouze po dezinfekci rukou a s respirátorem na ústech.

Prosím sledujte své e-mailové schránky, kam Vám budou naši učitelé zasílat informace o organizaci výuky.

 ORGANIZACE VÝUKY

Individuální výuka: Výuka probíhá pedagog + žák, umožněna je již korepetice. Respirátor nebo chirurgická rouška se nosí v prostorách školy, v učebně je možnost respirátor nebo chirurgickou roušku sundat, pouze v případě, že se jedná o studijní změření, které vyžaduje sundání respirátoru (sólový zpěv, hra na dechové nástroje). Rozestup mezi učitelem a žákem budou 2 metry.
V této formě výuky není potřeba doložit čestné prohlášení o testu.
Skupinová výuka – sólový zpěv (pan učitel J. Štrobl): Výuka probíhá prezenční formou v maximálním počtu tří žáků.
V těchto skupinách není potřeba doložit čestné prohlášení o testu.


Kolektivní výuka:

VO (výtvarný obor): Výuka probíhá prezenční formou v maximálním počtu tří žáků ve vnitřních prostorách školy. Skupiny jsou rozděleny učitelem oboru po 45 minutách.
V
 těchto skupinách není potřeba doložit čestné prohlášení o testu.Za hezkého počasí bude probíhat výuka na zahradě školy prezenční formou v celém rozsahu vyučovací hodiny a v plném počtu skupiny. Učitel oboru Vás bude informovat vždy den předem, jakou formou výuka proběhne.
V těchto skupinách musí být doloženo čestné prohlášení o testu!!!
LDO (literárně-dramatický obor): Distanční výuka v nepříznivém počasí. Za hezkého počasí bude probíhat výuka na zahradě školy prezenční formou. Učitel oboru Vás bude informovat vždy den předem, jakou formou výuka proběhne.
V těchto skupinách musí být doloženo čestné prohlášení o testu!!!
Sborový zpěv: Distanční výuka v nepříznivém počasí. Za hezkého počasí bude probíhat výuka na zahradě školy prezenční formou. Učitel oboru Vás bude informovat vždy den předem, jakou formou výuka proběhne.
V těchto skupinách musí být doloženo čestné prohlášení o testu!!!
Průřezová přípravná výuka: Distanční výuka v nepříznivém počasí. Za hezkého počasí bude probíhat výuka na zahradě školy prezenční formou. Učitel oboru Vás bude informovat vždy den předem, jakou formou výuka proběhne.
V těchto skupinách není potřeba doložit čestné prohlášení o testu.
SI (skupinová interpretace): Výuka probíhá prezenční formou v maximálním počtu tří žáků. Učitelé SI Vás budou kontaktovat jakým způsobem budou Vaše děti navštěvovat skupinovou interpretaci.
V těchto skupinách není potřeba doložit čestné prohlášení o testu.
HN (hudební nauka): Distanční výuka v plném rozsahu

Z nařízení vlády do budovy školy nemají přístup zákonní zástupci a cizí osoby. Do budovy školy mají přístup pouze žáci, učitelé a zaměstnanci školy!!! Prosím respektujte toto nařízení.

Pro nejmenší žáky si do přízemí školy budou chodit jejich učitelé. Rodiče prosíme, aby si své děti vyzvedávali po skončení výuky v přesný čas.

Učitelé budou osobně předávat rodičům žáky do 7 let, starší žáci budou puštěni na konci jejich vyučovací hodiny.

Zákonní zástupci žáků, kteří budou mít hodiny krácené dostanou přesný čas začátku a konce hodiny od učitele hlavního oboru.

Pokud by, jste si s něčím nevěděli rady, neváhejte se obracet na své vyučující a vedení školy. Veškeré kontakty naleznete na našich webových stránkách zusnb.cz.

Velice se omlouváme, že nelze v současné době otevřít prezenční výuku hudební nauky, ale zahrada školy není dostatečně velká, aby se tam mohlo střídat několik skupin. Naší prioritou je především umožnit prezenční výuku hlavním oborům (VO, LDO, sborový zpěv, PPV)

Děkujeme Vám za pochopení. Věříme, že v této nelehké době budeme k sobě ohleduplní a laskaví.
Děkujeme Vám za Vaši podporu a za to, že jste součástí naší školy.

Markéta Trnková Krchňáková, DiS.
ředitelka ZUŠ Nový Bor