Poděkování

autor: | 14. 5 2021

Velice děkujeme manželům Komárkovým a dalším sponzorům za jejich finanční dar. Díky jejich štědrosti zdobí jednu z našich klavírních tříd pianino značky Petrof. Moc děkujeme!!!

Poděkování