Provoz školy od 24. 5. 2021

autor: | 19. 5 2021

PROVOZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V NOVÉM BORU OD 24. 5. 2021

Do budovy školy vchází pouze žák, bez zákonného zástupce nebo jiného doprovodu. Žáky mladší sedmi let si u hlavního vchodu převezme učitel hlavního oboru a po hodině opět předa zákonnému zástupci u hlavního vchodu školy.

  • Každý žák si při příchodu u hlavního vchodu vydezinfikuje ruce.
  • V prostorách školy musí všichni nosit chirurgickou roušku nebo respirátor, každý žák bude mít s sebou sáček na uložení chirurgické roušky nebo respirátoru.
  • Žáci se nebudou zdržovat v prostorách školy mimo svůj stanovený rozvrh. Nebudou se zdržovat na chodbách. Budou chodit na výuku ve stanovený čas vyučujícím (ne dříve, ne poději).
  • Pokud se jedná o výuku jeden žák na jednoho pedagoga, tak žáci nemusí být testováni.
  • Pokud se jedná o výuku v kolektivní výuce je nutné mít na vyučování čestné prohlášení o testování, které žáci předají vždy k rukám učitele. Rozpis na, které obory je potřeba čestné prohlášení je uvedeno v organizaci výuky a zvýrazněno červeně. (Čestné prohlášení naleznete v příloze e-mailu, k dispozici bude v budově školy a u Vašich učitelů).
  • Učitelé jsou testováni vždy 1x týdně.

Pedagog má vždy nasazen respirátor, pokud chce žákovi zahrát skladbu,
a jeho studijní zaměření vyžaduje sundání respirátoru, je od žáka 2 metry a má nasazený štít.

ZÁKAZ PŮJČOVÁNÍ, SAHÁNÍ A PŘEDEVŠÍM HRANÍ NA DECHOVÉ NÁSTROJE!!! Žáci si nosí své hudební nástroje a učitel na ně nehraje!!! Žáci z jiných studijních zaměřeních si nástroje nepůjčují a nesdílejí. Učitel na nástroje sahá pouze po dezinfekci rukou a s respirátorem na ústech.

Prosím sledujte své e-mailové schránky, kam Vám budou naši učitelé zasílat informace o organizaci výuky.

ORGANIZACE VÝUKY

Individuální výuka: Výuka probíhá pedagog + žák, umožněna je již korepetice. Respirátor nebo chirurgická rouška se nosí v prostorách školy, v učebně je možnost respirátor nebo chirurgickou roušku sundat, pouze v případě, že se jedná o studijní změření, které vyžaduje sundání respirátoru (sólový zpěv, hra na dechové nástroje). Rozestup mezi učitelem a žákem budou 2 metry.
V této formě výuky není potřeba doložit čestné prohlášení o testu.

 

Skupinová výuka – sólový zpěv (pan učitel J. Štrobl): Výuka probíhá prezenční formou v maximálním počtu šesti žáků.
V těchto skupinách není potřeba doložit čestné prohlášení o testu.


Kolektivní výuka:

VO (výtvarný obor): Výuka probíhá prezenční formou v maximálním počtu deseti žáků.
V
 těchto skupinách není potřeba doložit čestné prohlášení o testu.
LDO (literárně-dramatický obor): Výuka probíhá prezenční formou v maximálním počtu deseti žáků.
V těchto skupinách není potřeba doložit čestné prohlášení o testu.
Sborový zpěv: Distanční výuka v nepříznivém počasí. Za hezkého počasí bude probíhat výuka na zahradě školy prezenční formou. Učitel oboru Vás bude informovat vždy den předem, jakou formou výuka proběhne.
V těchto skupinách musí být doloženo čestné prohlášení o testu!!!

 

Průřezová přípravná výuka: Výuka probíhá prezenční formou v maximálním počtu deseti žáků.
V těchto skupinách není potřeba doložit čestné prohlášení o testu.
SI (skupinová interpretace): Výuka probíhá prezenční formou v maximálním počtu deseti žáků.
V těchto skupinách není potřeba doložit čestné prohlášení o testu.
HN (hudební nauka): Výuka probíhá prezenční formou v maximálním počtu dvaceti žáků.

Pokud bude ve skupině více žáků než 10, musí být doloženo čestné prohlášení o testu. Informaci, ve kterých skupinách musí být doložené čestné prohlášení získáte od svých vyučujících hudební nauky.

Z nařízení vlády do budovy školy nemají přístup zákonní zástupci a cizí osoby. Do budovy školy mají přístup pouze žáci, učitelé a zaměstnanci školy!!! Prosím respektujte toto nařízení.

Pro nejmenší žáky si do přízemí školy budou chodit jejich učitelé. Rodiče prosíme, aby si své děti vyzvedávali po skončení výuky v přesný čas.

Učitelé budou osobně předávat rodičům žáky do 7 let, starší žáci budou puštěni na konci jejich vyučovací hodiny.

Pokud by, jste si s něčím nevěděli rady, neváhejte se obracet na své vyučující a vedení školy. Veškeré kontakty naleznete na našich webových stránkách zusnb.cz.

Děkujeme Vám za pochopení. Věříme, že v této nelehké době budeme k sobě ohleduplní a laskaví.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a za to, že jste součástí naší školy. Již jsme na dobré cestě k tomu, aby se vše vrátilo do standartního režimu, na který všichni tak dlouho čekáme.

 

Markéta Trnková Krchňáková, DiS.
ředitelka ZUŠ Nový Bor