Výsledky přijímacího řízení

autor: | 10. 6 2021

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ NA ZUŠ NOVÝ BOR

PRŮŘEZOVÁ PŘÍPRAVNÁ VÝCHOVA:
001, 017, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 030, 031, 033, 035, 040, 041, 042, 043, 048, 062, 064.

HUDEBNÍ OBOR:
002, 004, 005, 006, 007, 008, 014, 020, 032, 034, 038, 044, 045, 046, 047, 049, 051, 061, 069, 070.

VÝTVARNÝ OBOR:
009, 010, 011, 012, 013, 015, 016, 028, 029, 036, 039, 050, 058, 060, 063, 065, 066.

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR:
018, 037, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 068.

ŽÁCI, KTEŘÍ NEBYLI PŘIJATI:
003, 027, 059, 067.

Žákům blahopřejeme a v novém školním roce se moc těšíme na tvoření, muzicírování a hraní 😊

V Novém Boru 10. 6. 2021