Stále přijímáme přihlášky do oborů ve kterých nebyla naplněna kapacita.
Neváhejte 1. 7. – 2. 7. 2021 se uskuteční dodatečná přijímací zkouška.