Stále přijímáme přihlášky ke studiu

autor: | 11. 6 2021

Stále přijímáme přihlášky do oborů ve kterých nebyla naplněna kapacita.
Neváhejte 1. 7. – 2. 7. 2021 se uskuteční dodatečná přijímací zkouška.