Tvoření z lehaného skla

autor: | 20. 10 2021

Naši výtvarníci měli výjimečnou příležitost v měsíci září a v říjnu v tomto školním roce seznámit se se sklářskou technikou spékaného skla. Průvodkyní a rádkyní nám byla výtvarnice Ludmila Opelková, která tuto  techniku  dokonale ovládá a v omezeném čase nás s ní seznámila v hodinách výtvarné tvorby. Vyzkoušeli jsme si řezat a štípat menší barevné ploché sklo a poskládat z něj  drobné obrázky a šperky. Všechny nás tato technika velmi bavila a jsme natěšení až vše vypálíme v nové pícce. V budoucnu bychom se rádi věnovali zdokonalování a novým možnostem této techniky. Děkuji za naše žáky paní Ludmile Opelkové a také ing. Jaroslavu Šváchovi za odbornou pomoc.