Zapojení odborníka do výuky – Pavel Kratochvíl v akci

autor: | 25. 10 2021

S žáky připravuji autorský večer skladeb hudebního skladatele Pavla Kratochvíla. Když sám skladatel učí své vlastní skladby, je to ten nejlepší přínos pro žáky. Pavel Kratochvíl získal malé klavíristy svým zápalem, zájmem a nadšením pro hru. Děti velmi spontánně reagovaly, pružně opakovaly předehrané části skladeb a naplňovaly představu o dynamice, výrazu, agogice. Největší důraz byl kladen na kvalitu tónu, plynulost fráze, měkkost hry, u některých dětí na nutnost umět dobře noty. Atmosféra byla přátelská, vřelá a v tvořivém duchu. Největším zážitkem bylo, když Pavel Kratochvíl s dětmi jamoval na dva klavíry.

Hodiny byly velmi inspirativní pro žáky i pro mě. Dostala jsem návod, jak rychle navodit před hrou konkrétní představu o obsahu, tipy na zvyšování technické úrovně, jak pracovat s trémou, zejména však na detailní práci s tónem a frází, uvolněním paží.