Zapojení odborníka do výuky – Lucie Hájková v akci

autor: | 16. 11 2021

V půlce října za námi přijel odborník do výuky.
Měla jsem radost, že mé pozvání přijala učitelka sólového zpěvu z teplické konzervatoře.
Hodiny pod jejím vedením byli uvolněné a všichni jsme si je užili.
Mladší žáčci se naučili nová dechová a hlasová cvičení hravou formou a starší žákyně, jak více zapojit tělo, hrudní hlas a dynamiku.
Spolupráce byla výborná a vzájemně inspirativní.