Krajská soutěž MŠMT v sólovém a komorním zpěvu

autor: | 24. 3 2022

Velká gratulace patří Petru Vomlelovi, ze třídy paní učitelky Barbora Práčkové, ke krásnému 1. místu.