Velká gratulace patří Petru Vomlelovi, ze třídy paní učitelky Barbora Práčkové, ke krásnému 1. místu.