Dva u klavíru aneb čtyři ruce zmohou více

autor: | 25. 4 2022

Říká se, že ve dvou se to lépe táhne a určitě se ve dvou i lépe hraje. Klavírista je většinou sólista, u svého nástroje bývá sám. Jen občas starší děti v ZUŠ doprovází své kamarády flétnisty či houslisty nebo si zahrají v nějakém komorním obsazení ve skupinové interpretaci. A tak příležitost zahrát si čtyřručně všichni moji žáci uvítali jako příjemnou změnu. Mým cílem bylo zapojit do čtyřručky celou třídu. Od těch nejmenších, bez jakékoli zkušenosti, po ty nejstarší, kteří letos absolvují. A tento cíl byl beze zbytku naplněn. 21 dětí poctivě a s pílí usilovnou pracovalo na skladbách z období baroka, klasicismu, romantismu i moderní doby a na lidových písních ve čtyřruční úpravě. Někteří dokonce hráli ve dvou dvojicích. Musím říct, že příprava přinesla spoustu nových zkušeností a že žáci vstřebávali nové informace a zákonitosti hry ve dvou svědomitě a zodpovědně. Některým zpočátku dělalo potíž vnímat spoluhráče, naslouchat mu a přizpůsobit mu svou hru, ale po dvou měsících nácviku toto zvládli opravdu všichni a já měla radost z obrovského posunu ve vnímání hudby. Čtyřhra je o partnerství, o naslouchání, o citlivém vnímání. A tohle všechno se při nácviku i na koncertě děti učí. A tohle všechno později využijí i v běžném životě. Vždyť naslouchat a být dobrým parťákem se hodí jak u klavíru, tak v rodině, ve škole, na hřišti a jinde.

Těžce na cvičišti, lehce na bojišti. Koncert se přiblížil a všichni jsme byli plni očekávání, jaké ovoce přinese. Přece jen to pro mnohé byl první křest. A ono se dařilo. A moc se dařilo. Děti hrály s chutí, úsměvem, soustředěně a bylo patrné, že si hru ve dvou užívají. Chybičky také byly, bez nich to nejde, ale důležité je, že se přes ně děti přehouply a pokračovaly dál. A to je asi to největší umění. Na konci společné focení a příslib, že příští rok uděláme druhý ročník tohoto hudebního setkání dvou u klavíru. A kdo ví, třeba zkusíme i šestihru či na dva klavíry. Fantazii se meze nekladou. V muzice zvlášť. A nejdůležitější je, že to děti i jejich paní učitelku baví. A zpětná vazba rodičů? Jen ta nejlepší. Koncert se velmi líbil všem, kteří se ho zúčastnili. Tedy dětem, rodičům i hostům. A tak posílám velkou pochvalu všem pilným malým i velkým klavíristům za jejich úsilí a za krásný zážitek, který jsme díky nim 20. dubna 2022 mohli mít.