Rodinné muzicírování

autor: | 31. 5 2022

Rodinné muzicírování je jeden z nejkrásnějších koncertů v roce. Má jedinečnou atmosféru, protože hraje-li a zpívá-li celá rodina, je to chvilka sváteční, chvilka radostná, chvilka plná krásných emocí. Každý rok mám pocit, že nad rodinným muzicírováním bdí více andělů než nad ostatními koncerty. Všechno tak nějak bez velkých složitých příprav a organizování samo plyne a vychází. Už jen to, že sál byl naplněn do posledního místečka. Žádná židlička nechyběla a žádná ani nepřebývala. Vystoupení jednotlivých rodin šla tak hezky za sebou jako bychom na šňůrku navlékali pestrobarevné korálky. A na konci jsme zavázali ten překrásný náhrdelník na uzlík a domů si odnášeli silné emoce.

Rodinného muzicírování se letos zúčastnilo 14 rodin. A zde je malá statistika. Zahrálo si 10 maminek, 5 tatínků, 10 sester, 1 bratr, 1 babička a 2 sestřenice. Celkem tedy 29 muzikantů a zpěváků. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na tomto výjimečném večeru podíleli. Nejen účinkujícím, ale také publiku, které tak hezky odměňovalo potleskem a podporovalo úsměvy a slovem chvály.

Myslím si, že myšlenku vrátit muziku do rodin jsme naplnili. Takto aktivně společně strávený čas je velmi cenný a bohatý na emoce. Rodinu stmeluje a přináší spoustu prožitků, které se u televize nebo u počítače zažít nedají. Mám velkou radost, že rodiny takto muzicírují nejen pro jedno vystoupení v ZUŠ, ale že si hudbu společně užívají po celý rok. Je v tom velká naděje na ozdravení světa. Každá kapka takového dobra je vzácná a my už se těšíme na další ročník. Tak trochu polokulatě jubilejní – pátý.
Regina Krchňáková