Naši absolventi

autor: | 28. 6 2022

I loučení může být radostné, veselé a plné úsměvů a pohody. V letošním školním roce ukončilo své studium 18 žáků z hudebního oboru. ZUŠ uspořádala dva absolventské koncerty, kde mladí muzikanti přednesli svůj absolventský program. Posluchači vyslechli díla skladatelů zvučných jmen, jako je S. Rachmaninov, F. Chopin, A. Scarlatti, P. I. Čajkovský, G. Sammartini, W. A. Mozart či F. Mendelssohn-Bartholdy. Už z výběru skladeb je vidět, že naši studenti byli talentovaní, pilní, zapálení do muziky a své studium zakončili náročným repertoárem. Novinkou bylo uvádění absolventů svými učiteli. Každý pedagog o svém žáku řekl jakési shrnutí za celé studium, vyzdvihl jeho přednosti, maličko se dotkl toho, co občas zaskřípalo, přidal nějakou veselou perličku, což koncert zpestřilo. Atmosféra byla vřelá, plná krásných emocí, někdy dojemná, jindy žertovná. A žákům se dařilo. Hráli srdcem, s velkou muzikalitou a zúročili vše, co do sebe za ta léta studií nasáli. A ještě jedna novinka se při absolutoriu objevila. Naši žáci dostali dárkem brožurku se svými fotografiemi s vlastním malým ohlédnutím za svým studiem a douškou od svého učitele. Na závěr nesmělo chybět společné foto a pak už jenom dodýchání krásného zážitku se svou rodinou, se svými blízkými.

Našim absolventům přejeme, aby je hudba i nadále provázela životem, aby jim byla společníkem, důvěrníkem, přítelem. Aby sytila jejich smysly, srdce a duši. V současné době je toho moc potřeba. A my jsme rádi, že jsme jim mohli být průvodci na jejich hudební cestě.

Záznamy z koncertů
Absolventský koncert 22. 6. 2022
Absolventský koncert 23. 6. 2022