Soustředění LDO a sborového zpěvu

autor: | 10. 11 2022

SOUSTŘEDĚNÍ VE SLOUPU

V pátek 21. října se v Prázdninovém domě ve Sloupu sešlo hned několik dětských souborů. Mladí divadelníci se pod vedením P. Dostála učili natáčet videoklipy a zpracovávat je v programu Premiéra. Až do neděle získávali mj. poznatky o práci se světly, seznamovali se s  novou kamerou a mikrofonem a tyto zkušenosti se pokoušeli využít při natáčení svých kamarádů z hudebního oddělení. Ve spodní společenské místnosti se totiž paralelně konalo soustředění komorního smíšeného sboru Camella, který pod vedením známé brněnské dirigentky K. Zenklové nacvičoval nový program na adventní koncerty. Mše italského skladatele A. Lottiho bude mít svou novoborskou premiéru již v neděli 4. prosince, takže mladí zpěváci měli opravdu napilno. Přesto si našli čas pro své kolegy z LDO a vzniklo tak kromě spousty zajímavých záběrů ze zkoušek i několik velmi veselých interview. I když díky nabitému programu nebyl čas na tradiční procházku s překvapením ani na večerní stezku odvahy, děti si večer vždy našly čas na společnou zábavu, což považují vedoucí velký přínos tohoto společného soustředění.
Jiří Štrobl