Betlémské hvězdičky

autor: | 12. 12 2022

Čas adventu je čas radosti a veselosti a hudba k této sváteční době neodmyslitelně patří. A tak celý prosinec se naší školou linou koledové melodie. Letos jsem se rozhodla trochu porušit tradici a vybrala jsem dětem neznámé či méně známé koledy. Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán nebo Půjdem spolu do Betléma zní v každém nákupním centru a přiznejme si, člověk touží po změně, která občerství. A ta přišla právě v koledových novinkách. Koledový poklad naší země je jeden z nejbohatších, říká se, že české a moravské koledy patří k nejkrásnějším a nejnápaditějším a my to můžeme po letošním roku jen potvrdit. A tak tu zazněla koleda Všechny svatý tancovali, Aj, pojedzeme my na tu koledničku, Kyrie eleison, Co jsem se smutnej natěšil či Něněchtě nas dluho stati. Děti mi daly dárek. Hrály s citem, kultivovaně, s dynamikou, výrazem, a hlavně s chutí a radostí.

Druhá polovina večera byla přímo tajuplná. Zhasla se světla, všichni zavřeli oči a pak zazvonil zvoneček a do ticha atmosféry napjaté očekáváním zazněly první tóny koledy Dej Bůh ščestí od pěveckého sboru Zpěvandule z Mimoně. Na dlaních svíčky, na tvářích úsměvy. A pak jsme společně rozbalovali koledový dáreček. Zaznělo tu i několik koled, které tu před malou chvílí hrály děti. A právě jim se očka rozzářila nejvíce, když poznaly tu svou. Krásné bylo společné zpívání koled za doprovodu hudebních nástrojů, které jsme publiku rozdali. Závěrečné Halleluia Leonarda Cohena bylo třešničkou na závěr koncertu.

Nesmělo chybět společné focení a rozdání vánočních přání. Domů všichni odcházeli svátečně naladěni. S radostí a veselostí, tak jak to o adventu má být. Opravdu krásný podvečer to byl. Děkuju všem, kteří k jeho jedinečné atmosféře přispěli.

Regina Krchňáková