Hudebními vrátky do pohádky

autor: | 12. 12 2022

Po loňském velmi úspěšném koncertě sestaveném z pohádkových melodií jsme se rozhodli pro jeho opakování. Zapojila se celá třída paní učitelky Reginy Krchňákové. Dokonce i ti nejmenší pianisté, kteří hrají teprve tři měsíce. Děti interpretují známé melodie z pohádek a filmů rády, jediným úskalím je občas těžký rytmus či složitější doprovod. Výběr pohádek trval poměrně dlouho, ale nakonec si každý našel tu svou oblíbenou. Přípravy byly pečlivé, trvaly celé tři měsíce a děti se moc těšily na koncert spojený s hádankami. Ti, kteří byli v rolích hadačů, byli rodiče. A zdálo se, že rodiče se na pohádky dívají rádi, až na dvě pohádky všechny uhodli. Na pohádkovém koncertě nechybělo překvapení. Společně jsme upekli perníčky. Že to v ZUŠ nejde? To byste se divili, co všechno v naší školičce jde. Tatínkové nejprve podle čichu a hmatu poznávali ingredience-hladkou mouku, med, skořici a vajíčko. A pak jsme se dali do přípravy těsta a pečení perníčků. Více neprozradíme. Občas něco musí zůstat tajemstvím. A kdo je hodně zvědavý, musí příště přijít a užít si tu báječnou sváteční atmosféru. Na závěr děti dostaly pamětní list pro vzpomínku na krásný koncert Hudebními vrátky do pohádky.

Regina Krchňáková