Mikulášská nadílka

autor: | 12. 12 2022

Na Mikulášskou besídku se každý rok těší naši nejmenší žáčci. Právě pro ně je nachystám pestrý program v sále školy. Letos se zúčastnily tři desítky dětí. Sál byl plný smíchu a dovádění. Zdálo se, že všechny děti jsou si jisté, že byly celý rok hodné. Opravdu nikdo se příchodu čerta, Mikuláše a anděla nebál. V první polovině jsme zpívali koledy, rytmizovali říkadla, hráli hry, hádali koledové hádanky a zahráli si i hudební pohádku. Děti byly spontánní, moc hezky reagovaly a spolupracovaly.

V druhé polovině děti překvapil příchod Mikuláše, čerta a anděla, tak byly zabrány do hry. V Základní umělecké škole máme hodné děti, a tak i jinde obávaný čert nenaháněl strach. Naopak byl dětem kamarádem. V pytli nikoho neodnesl. Nemohl. Kdo by pak chodil na hodiny klavíru, houslí, na výtvarný či dramatický obor? Děti dostaly od Mikuláše a anděla balíček s dobrotami za písničku nebo básničku.

Mikulášská besídka se skvěle vydařila, děti odcházely domů s rozzářenýma očima a nadšeně vyprávěly rodičům své zážitky. Krásný den jsme prožili s našimi nejmenšími.