VÁNOČNÍ KONCERTY PS CAMELLA

autor: | 12. 12 2022

Perný víkend mají za sebou zpěváci z novoborské ZUŠ. V sobotu 3. prosince se spojené dětské sbory představily jako hosté známého zpěváka Ondřeje Rumla, který vystoupil v kostele s pásmem nazvaným Zapomenutý příběh. I když měl sbor na nácvik jen 6 týdnů, vše se na poslední chvíli stihlo a podle ohlasů to vypadá, že docela na úrovni.

Mladí zpěváci si z tohoto nevšedního koncertu odnesli spoustu dojmů a zážitků. Již před první zkouškou z nich spadlo největší napětí, protože nejen O. Ruml, ale i ostatní známí muzikanti z jeho kapely byli velmi milí a vstřícní. Díky vzájemné spolupráci a hezké atmosféře se rychle podařilo odstranit komplikace s nazvučením sboru a děti se dokonce stihly ještě před začátkem koncertu ohřát v „hudebce“. Pro posluchače bylo pak velkým překvapením, že sbor výborně dirigovala jeho hlasová pedagožka B. Ptáčková.

O den později zpívala Camella v nádherném kostele Nanebevzetí Panny Marie znovu. Tentokrát se opět zcela zaplněnému „hledišti“ představila všechna oddělení sboru. Především pro oba dětské sbory to bylo velmi náročné, protože se na každém koncertu zpíval jiný repertoár. Např. nejstarší žáci naší ZUŠ nacvičili nejen pásmo koled se svými mladšími kamarády, ale také zazpívali dvě mše s dospělým smíšeným sborem. V průběhu tohoto „vánočního večera“ nechyběli ani nejmenší zpěváčci, kteří si říkají Písklata. I přes velkou „marodku“ se jim vystoupení povedlo a po právu sklidili veliký potlesk. Konec slavnostního koncertu patřil již tradičně společnému zpívání a známým „hitům“, které si přišla zazpívat i řada bývalých členů sboru.

Jiří štrobl