Láskyplná mezigenerační chvilka

autor: | 21. 12 2022

V září byla u nás ve škole otevřena Akedemie III. věku a propojení našich žáků se senior žáky byl jeden z cílů. Paní Jiřina Benešová, nám o setkání s našimi nejmenšími napsala krátké ohlédnutí.

Když jsme se v září sešly (my dříve narozené) ke sborovému zpěvu, neměly jsme tušení, že nás čeká tak milé a srdečné vánoční setkání.

Díky naší milé paní učitelce Regině Krchňákové se tak stalo. Díky za hodinku štěstí, lásky, pohody, za něžné, křehké ručky dětí, za dárečky, jimiž nás obdarovaly. Setkaly jsme se my, babičky a prababičky, s dětmi, které nám předvedly, jak umí hrát, tančit a zpívat koledy. Rády jsme se k dětem připojily. Byly jsme trochu zvědavé na jejich reakce, ale i ony mají doma babičky, a tak si na nás velmi rychle zvykly. Zpívaly, tančily, tleskaly a my jsme jim k tomu bubnovaly. I my jsme jim pak zazpívaly. „Upekly“ jsme společně perníčky a rozdaly si dárečky. Všechny jsme byly dojaté.

Děkujeme paní učitelce za vzorně připravenou hodinku, za možnost užít si dětských očí a úsměvů. Všechny jsme byly obdarované bezprostřední hravostí dětí a všechny babičky (bylo nás 7) jsme dostaly krásný předvánoční dárek.

Srdečné díky Jiřina Benešová