Workshopy pro MŠ

autor: | 23. 3 2023

Ukázkové hodiny pro mateřské školy

Naše ZUŠ v Novém Boru se snaží získat pro umělecké činnosti děti od raného věku. Čím dříve začnou děti s muzikou, dramatickou a výtvarnou činností, tím dříve se jejich duše potká s krásou a tvořivostí. Je pak větší šance, že se tyto bohulibé aktivity stanou součástí jejich života a budou obohacením. I proto pořádáme v mateřských školách ukázkové hodiny, kde paní Hana Pražanová za výtvarný obor, pan Štrobl za dramatický obor a paní Regina Krchňáková za hudební obor dělá malou ochutnávku toho, co by mohly pak děti navštěvovat v ZUŠ. S poutavým, pestrým programem jsme prošli všechny novoborské školky a děti i paní učitelky se krásně do všech činností zapojily. Čas to byl pro nás všechny velmi tvořivý a inspirativní. A my věříme, že jsme děti zaujali a s mnohými z nich se v příštím roce setkáme u nás v ZUŠ v průřezové přípravné výchově. Zde si v prvním roce vyzkouší všechny tři obory a v roce následujícím už si cíleně vyberou obor, který je jejich srdci nejbližší. Děkujeme všem dětem za mile strávené dopoledne a p. učitelkám za pomoc a zapojení se do všech činností. Bylo nám společně prima.

Regina Krchňáková