Skleněnky zpívají pro Klub seniorů

autor: | 18. 5 2023

Pěvecký sbor Skleněnky, který se celý rok scházel v ZUŠ v rámci Akademie třetího věku zakončil první rok svého trvání vystoupením pro své kamarády a přátele v Klubu seniorů v Novém Boru. Program měly Skleněnky velmi pestrý, lidové písničky s doprovodem akordeonu a drobných nástrojů, kdy u některých se publikum spontánně přidalo zpěvem, dále pak dvě africké Senjua di dende a Duwe, duwe, které měly velký ohlas. Zejména díky hře na tělo. Seniorky zpívaly s velkým elánem a nasazením, s chutí a úsměvem. Vyzařovala z nich radost ze zpěvu, kterou dokázaly přenést na publikum. Odměněny byly bouřlivým potleskem a pochvalou za krásné vystoupení. Proběhla i propagace tohoto i dalších oborů, které budou opět v příštím roce otevřené. Zdá se, že zájem bude veliký a my jsme rádi, že se lidé ve zralém věku chtějí něco nového učit, že mají své záliby, které chtějí rozvíjet, ať už ve skupině nebo individuálně. Vy, kteří ještě váháte, dodejte si odvahy a přijďte si vybrat některý z našich oborů.

Regina Krchňáková