Závěrečný koncert žáků ZUŠ

autor: | 30. 5 2023

Každý rok naše škola pořádá Závěrečný koncert, který se koná v Městském divadle v Novém Boru. Letos se na koncertě představili žáci větších hudebních uskupení. Mohli jste se zaposlouchat do kytarového souboru paní učitelky H. Přívratské. Paní učitelka I. Šudová se svými žáky připravila skladby, které zazněly v podání flétnového souboru. Klavírní interpretaci, doplněnou saxofony měl na starosti pan učitel R. Poláček a představili se i naši nejmenší zpěváčci Písklata, a ty nevedl nikdo jiný než pan učitel J. Štrobl. Chtěli jsme mít koncert hodně pestrý, zapojili jsme tedy nejen komorní soubory, ale i naše sólisty. Posluchači se mohli zaposlouchat do tónů klavíru Martina Kriššáka a Kristýna Vaisová nám zazpívala. Oba tito žáci jsou letošními absolventy a Závěrečný koncert byl pro ně důstojnou tečkou za jejich studiem. Poslední dvě čísla patřila žákům od pana učitele A. Jungmana a M. Weisse. JazzRocková kapela nám publikum trochu rozparádila a finální číslo v podání orchestru zaznělo opět v klidném duchu. Koncert se nesl v krásné atmosféře, publikum bylo úžasné a vždy odměnilo účinkující velkým potleskem. Závěrečný koncert sice nebyl posledním koncertem naší ZUŠ, ještě nás jich několik čeká, ale určitě ho můžeme považovat za pěknou a důstojnou tečku školního roku 2022/2023.