Hudební dílny v ZUŠ Nový Bor

autor: | 4. 6 2023

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Liberec připravilo ve školním roce 2022/2023 pět hudebních seminářů pro učitelky a učitele MŠ, ZUŠ, ZŠ, družiny a další školy v prostorách ZUŠ Nový Bor. Jednotlivé dílny s názvy Muzikantské hrátky se zvířátky, Vánoční zpívání hravě a vesele, Hudební výchova v propojení s prvky dramatické a výtvarné výchovy, Jarní zpěvohraní a Tvořivá hudební dílna aneb Netahejte kočku za ocas se těšily hojné účasti učitelek a mnohé se na tyto semináře opakovaně vracely. Některé je dokonce absolvovaly všechny. Jsem ráda, že je tolik kolegyň, které chtějí pracovat s dětmi hravou formou, chtějí jít po Orffovských cestách, které rozvíjejí v dětech hudební fantazii a obohacují jejich svět. Na kurzech je vždy velmi tvořivá, příjemná a radostná atmosféra. Hojně se o přestávkách i diskutuje o problémech školství, vyměňují se zkušenosti a předávají podněty. Zpětná vazba je ta nejlepší. To, co si kolegyně odnesou z kurzu využijí ve své praxi na maximum a u dětí mají písničky, básničky, pohybové hry, poslechové aktivity a rytmizace velký úspěch. Jsem velmi ráda, že se v tomto školním roce podařilo v naší ZUŠ tyto kurzy realizovat a že je o ně takový zájem. V příštím roce chystám další dílničky. Např. Barevné podzimní muzicírování, Barvičky v tónech, Květinové zpívánky, Muzikantské hrátky se zvířátky 2. díl, Veselé vánočnění a další. Věřím, že si užijeme krásný tvořivý čas s paní Muzikou.

Regina Krchňáková