Organizace začátku školního roku

autor: | 8. 8 2023

Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny nám rychle utíkají a já věřím, že si je hezky užíváte. Za chvilku nás čeká návrat do školy, proto zasílám pár informací.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
POZOR: od září 2023 máme další budovu kde se bude vyučovat. Je kousek od naší hlavní budovy a žáci přeběhnou mezi budovami během chvilky.
Jedná se o budovu MŠ Motýlek u ZŠ nám. Míru. Adresa dalšího místa vzdělávání: Dělnická 325
Učitelé, kteří budou v nové budově vyučovat: Jiří Štrobl, Barbora Ptáčková, Daniel Preis

DOMLUVA ROZVRHU NA ROK 2023/2024

Rozvrh si můžete domluvit se svými učiteli i telefonicky ve dnech 28. 8. – 30. 8. 2023, 10 – 15 hodin.
Paní učitelka B. Ptáčková a pan učitel J. Štrobl nebudou do 30. 8. 2023 k dispozici. Jsou s žáky ZUŠ na soustředění v Chorvatsku. Kontaktujte je až od 31. 8. 2023. Děkuji za pochopení.
Žáci skupinové výuky mají rozvrh na našich webových stránkách: https://zusnb.cz/rodice/rozvrhy-kolektivniho-vyucovani/
Pokud si nejste jisti do jaké skupiny patří Vaše dítě, neváhejte se obrátit na svého vyučujícího.

pondělí 4. září 2023

Doubravová Kateřina, 9 – 12 hodin – pěvecká třída, 2. patro
Eiseltová Dita, 9 – 12 hodin – klavírní třída, 1. patro
Jungman Aleš, 9 – 17 hodin – dechová třída, suterén
Krchňáková Regina, 9 – 17 hodin – klavírní třída, 1. patro
Poláček Radek, 9 – 17 hodin – klavírní třída, 1. patro
Pražanová Hana, 9 – 17 hodin – třída VO, 2. patro
Preis Daniel, 9 – 12 hodin – nová budova: Dělnická 325
Přívratská Hana, 9 – 17 hodin – kytarová třída, přízemí
Ptáčková Barbora, 9 – 12 hodin – nová budova: Dělnická 325
Suchý Libor, 9 – 12 hodin – pěvecká třída, 2. patro
Štrobl Jiří, 9 – 17 hodin – třída LDO, nová budova: Dělnická 325
Šudová Iveta, 9 – 17 hodin – dechová třída, 1. patro
Trčková Rudolfa, 9 – 17 hodin – klavírní třída, přízemí
Trnková Krchňáková Markéta, 9 – 17 hodin – ředitelna, 2. patro
Weiss Martin, 10 – 18 hodin – třída smyčcových nástrojů, suterén

Informační schůzka pro rodiče nových žáků
STŘEDA 6. 9. 2023, 16 HODIN, SÁLEK ZUŠ

Současně s hudebním oborem si domluvte rozvrh na skupinovou interpretaci, která je povinná od 4. ročníku do konce studia a hudební nauku, která je povinná 1. – 5. ročník.
Učitelé všech oborů se vždy snaží vycházet vstříc, ale není vždy zcela možné vyhovět všem požadavkům žáků a jejich rodičů. Prosím při sestavování rozvrhu buďte tolerantní a věřte, že učitelé dělají vše, aby Vám mohli vyhovět.

ZAHÁJENÍ VÝUKY

Zahájení výuky individuálních předmětů: od 5. 9. 2023.
Zahájení výuky výtvarného oboru: od 5. 9. 2023.
Zahájení výuky sborového zpěvu: od 5. 9. 2023, dle rozvrhu.
Zahájení výuky literárně-dramatického oboru: od 5. 9. 2023, dle rozvrhu.
Zahájení výuky průřezové přípravné výchovy: 7. 9. 2023
Zahájení výuky skupinové interpretace: od 5. 9. 2023, dle rozvrhu.
Zahájení výuky hudební nauky: od 5. 9. 2023, dle rozvrhu.

V letošním školním roce se těším na další spolupráci 😊

Markéta Trnková Krchňáková, DiS.
ředitelka ZUŠ Nový Bor