Seminář Květinové zpívánky

autor: | 23. 2 2024

Lektor: Regina Krchňáková
Datum: 11. 3. 2024
Kurzovné: 1 800,-
Místo konání: Základní umělecká škola v Novém Boru, Křižíkova 301, 473 01 Nový Bor

Hudební dílna zaměřená na písně, básně a říkadla o kytičkách, stromech a plodech s doprovodem nástrojů Orffova instrumentáře, hry na vlastní tělo a netradičních hudebních nástrojů.
Široký výběr písní lidových a z pera E. Hradeckého, L. Pospíšilové, P. Jurkoviče a dalších autorů. Básně a říkadla J. Žáčka ztvárněná hravou formou. Propojení s pohybem, rytmizací, tanečními prvky, hudební improvizací. Aktivní poslech doplněn nástroji, tanečními a pohybovými prvky. Všechny aktivity budou formou hry a zábavy.
– Prožitkové rozezpívání, uvolnění a aktivizace těla
– Rytmizace – hra na tělo, obrázkové rytmizace s Orffovými nástroji
– Písně – výběr písní P. Jurkoviče, L. Pospíšilové, E. Hradeckého a písně lidové s tématem květin, stromů, plodů s dopr. nástrojů, pohybu, tancem a rytmizací
– Ukázka a návod na výrobu jednoduchých hudebních nástrojů
– Hra na nástroje Orffova instrumentáře – doprovody a improvizace
– Básně a říkadla – výběr z díla J. Žáčka – propojení s pohybem
– Aktivní poslech: Žonglování na deset
Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím našich webových stránek www.cvlk.cz, telefonicky na čísle +420 702 284 799
nebo na e-mail: irena.novotna@cvlk.cz
* seminář je možné hradit ze Šablon, ONIV a dalších