Benefiční festival Novoborská písnička

autor: | 28. 5 2024

VYBRANÁ ČÁSTKA 15 285 KČ!!!❤️

Děkuji všem, kteří se podíleli v sobotu 25. 5. 2024 na Benefičním festivalu Novoborská písnička. Děkuji sborům a jejich sbormistrům, moderátorům celého festivalu Regině Krchňákové a Martině Kühnelové, děkuji panu zvukaři Jaroslavu Fotrovi, který byl naprosto perfektní, děkuji panu Nevoralovi za fotodokumentaci, děkuji všem posluchačům, kteří si přišli poslechnout a přispěli do kasiček. Také děkuji firmě Crystalex za vyhotovení dárků pro naše účinkující a MAP Českolipsko a Novoborsko za finanční podporu. Velké poděkování patří našim učitelům a rodičům našich žáků, kteří připravili občerstvení a zajistili, že tento den byl plný radosti. Velice děkuji za průvodní slova panu starostovi Nového Boru Jaromíru Dvořákovi a panu řediteli Mezinárodního festivalu Lípa Musica Martinu Prokešovi, který tento den zastoupil svou paní. Úžasnou dámu, která pomáhá dětem znovu slyšet, Pavlu Prokešovou. ❤️

Všem moc děkuji, díky Vám všem byla atmosféra na festivalu radostná a plná krásné muziky. Díky Vám jsme mohli pomoci dětem, které nemají takové štěstí jako my.