VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

autor: | 13. 6 2024

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ NA ZUŠ NOVÝ BOR

PRŮŘEZOVÁ PŘÍPRAVNÁ VÝCHOVA:
014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 039, 041, 087, 094

HUDEBNÍ OBOR:

001, 003, 009, 011, 012, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 040B, 042, 043, 053, 056, 057, 058A, 059, 061, 062, 063, 065, 067B, 068, 070B, 071, 072, 073, 074, 076, 077, 078B, 079, 080, 088, 091, 092, 093

VÝTVARNÝ OBOR:
044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 089

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR:
081, 082, 084, 085, 086, 090

ŽÁCI, KTEŘÍ NEBYLI PŘIJATI
002, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 031, 040A, 054, 055, 058B, 058C, 060, 064, 066, 067A, 069, 070A, 075, 078A, 083

Žákům blahopřejeme a v novém školním roce se moc těšíme na společné tvoření, muzicírování a hraní.

V Novém Boru 30. 6. 2024

Markéta Trnková Krchňáková, DiS.
ředitelka ZUŠ Nový Bor