Hana Přívratská

Hra na kytaru, skupinová interpretace

Kytaru jsem studovala u profesora Pražské konzervatoře Arnošta Sádlíka. Vzdělávala jsem se a stále se vzdělávám v oblastech pedagogiky a psychologie. Navštěvuji i kytarové kurzy, kde mě zajímají hlavně přednášky o metodice výuky. Se svou žačkou jsem jezdila do Trutnova, kde jsem společně s ostatními pedagogy a žáky libereckého kraje hrála v kytarovém orchestru. Se svými žáky se pravidelně zúčastňuji celostátních kytarových soutěží pro ZUŠ, kde se nám několikrát podařilo probojovat se až do celostátního kola. Je to pro mě i zúčastněné žáky zdroj inspirace a vzdělání.